InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc. [31-140], Special Topics in Bacteriology [MB140P32, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 02.07.2009, 1. Year, Biologie, Master's (post-Bachelor)
Velice zajímavá přednáška, jako ostatní, které přednáší doc. Svobodová. Myslím, že je to nejlepší přednášející na celé fakultě.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html