Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Mikroskopické přístupy a analýza obrazu v biomedicíně a mikrotechnologiích (BIOIMAGE)
Základní informace
Univerzita Karlova
Mikroskopické přístupy a analýza obrazu v biomedicíně a mikrotechnologiích
běží přijímací řízení
Prezenční
angličtina
Bioimage analysis workshop
Mikroskopické přístupy a analýza obrazu v biomedicíně a mikrotechnologiích je 5denní praktický kurz, jehož cílem je výuka analýzy a vizualizace mikroskopických dat. Workshop je orientován na interaktivní výuku. Pod vedením zkušených lektorů mohou účastníci spolupracovat, diskutovat a rozvíjet své pracovní postupy analýzy obrazu. Účastníci budou mít přístup k speciálně vyvinutým výukovým materiálům. Den 1 se zaměřuje na základní pochopení technik získávání obrazu, teorie počítačové grafiky a analýzy obrazu, zatímco den 2 a 3 jsou věnovány praktickým lekcím s využitím open-source nástroje ImageJ a komerčního softwaru. Čtvrtý den se bude věnovat analýze dat a technikám vizualizace se zaměřením na reprodukovatelnost analýzy obrazu a přípravu snímků pro prezentační a publikační účely. Na konci 4. dne se kurz zaměří na selekci a přípravu projektů účastníků. Poslední den (5. den) kurzu je věnován tvorbě společného projektu a prezentacím účastníků.
Na konci workshopu budou mít účastníci dovednosti potřebné k efektivní analýze, vizualizaci a interpretaci svých obrazových dat.

V rámci kurzu budou účastníci seznámeni s principy moderní metodiky analýzy obrazu a základy světelné mikroskopie Účastníci budou též seznámeni s novinkami a pokroky ve vývoji BioImage Analysis v komerčních o open source softwarech. Účastník tak získá nadhled v klasických i nejnovějších analytických technikách a možnostech analýzy výsledných dat. V praktické části si účastníci osvojí principy pro vhodné zpracování a analýzu získaných dat. Na vzorových datech se naučí metody analýzy obrazu s důrazem na volně dostupný program ImageJ/FIJI a několik vybraných komerčních programů.
Na konci kurzu si studenti ověří získané znalosti na samostatném řešení. Zadání se bude zakládat na vzorových příkladech analýzy obrazových dat.

Závěrečný projekt by měl prokázat schopnost studenta aplikovat znalosti a dovednosti získané během workshopu v reálném kontextu výzkumu. Projekt bude hodnocen na základě kvality, přesnosti a etiky analýzy dat, srozumitelnosti a efektivity vizualizací a komunikace a celkové kreativity a inovace prokázané v projektu.

Typ hodnocení: Studenti navrhnou, implementují a prezentují pracovní postup analýzy obrazu pro konkrétní výzkumnou otázku pomocí datové sady poskytnuté vyučujícím nebo vlastního výzkumného projektu studenta.Výuka budě probíhat blokově 2. týden v únoru v místnosti č. 311.
Předpokládaný další termín kurzu - srpen 2024.
Student je schopen absolvovat kurz v AJ a úspěšně dokončit online přípravnou část.
Úspěšné složení kurzu zvýší kvalifikaci absolventů pro akademický i komerční sektor.
Znalost:
● vyjmenovat a popsat klíčové pojmy v analýze obrazu, včetně získávání, zpracování, analýzy a etiky obrazu.
● vysvětlit, jak provádět základní operace zpracování obrazu, jako je filtrování a segmentace.
● analyzovat a interpretovat kvantitativní data získaná analýzou obrazu.
dovednosti:
● navrhovat, plánovat a implementovat pracovní postupy analýzy obrazu pro své vlastní výzkumné projekty.
●aplikovat různé techniky zpracování obrazu a analýzy na různé typy biologických dat.
● používat relevantní softwarové nástroje pro analýzu obrazu, Kompetence:
● Studenti budou schopni uplatnit své znalosti a dovednosti v kontextu vlastních výzkumných projektů.
● identifikovat a řešit problémy související s analýzou obrazu.
● efektivně komunikovat své poznatky a výsledky vědeckému i nevědeckému publiku.
● kriticky zhodnotit kvalitu a spolehlivost dat a výsledků analýzy obrazu.
Garant Telefon Email
RNDr. Jakub Soukup, Ph.D. +42014069704509 jakub.soukup@lf1.cuni.cz
Ing. Martin Schätz, Ph.D. +420721357488 martin.schatz@natur.cuni.cz
Judith Garcia Gonzalez, M.Sc. +402608773501 garcia.judith@natur.cuni.cz
Mgr. Zuzana Burdíková, Ph.D. +420 221 95 106 zuzana.burdikova@natur.cuni.cz
Akreditace
11000 - Univerzita Karlova
UKRUK/594901/2023-1
29.11.2023
29.11.2033
Podrobné informace
2 (2 kredity)
30 (v hodinách celkem)
2x15 hod.
1
Biologie (0511)
prezentace projektu
Úroveň Znalosti Dovednosti Kompetence
Úroveň 4 aktické a teoretické znalosti v širokých souvislostech v oboru práce nebo studia řada kognitivních a praktických dovedností požadovaných při řešení specifických problémů v oboru práce nebo studia schopnost řídit sebe samého v rámci pokynů v oblastech práce nebo studia, které jsou obvykle předvídatelné, ale mohou se měnit
dohlížet na běžnou práci jiných osob a nést určitou odpovědnost za hodnocení a zlepšování pracovních či vzdělávacích činností
5.2.2024
23.9.2024
Institucionální akreditace UK
Termín kurzu a místo konání
05.08.2024
9.8.2024
2023/2024
letní semestr
Viničná 7, Praha 2
Informace pro uchazeče
Lektor Telefon Email
Mgr. Zuzana Burdíková, Ph.D. +420 221 95 106 zuzana.burdikova@natur.cuni.cz
15
1000 Kč / kurz
01.10.2023
26.07.2024
Mgr. Zuzana Burdíková, Ph.D.
zuzana.burdikova@natur.cuni.cz
420 221 951 9
VMCF
Informace k zápisu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK