Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Analytik prostorových dat (10000)
Základní informace
Univerzita Karlova
Analytik prostorových dat
běží přijímací řízení
Prezenční
čeština
Analytik prostorových dat
Kurz Analytik/analytička prostorových dat (Spatial Data Analyst) představuje intenzívní upskilling kurz zaměřený na možnosti geografických analýz v městském prostředí s využitím moderních technologických nástrojů a metod. Kurz je určen především odborníkům se základní znalostí prostorové (geografické) analýzy, kteří poptávají rozšíření znalostí a dovedností při analýze fyzického a sociálního prostředí ve městech a jejich metropolitních regionech.
Časový harmonogram kurzu:

17.5., 24.5., 31.5., 7.6. a 14.6. 2024
Struktura kurzu je tvořena pěti tematickými bloky s následujícím obsahem: small data, big data, terénní praktikum, syntéza a interpretace, workshop. Small data představují tradiční robustní datovou základnu pro urbánní analýzy v oblasti demografie, dopravy, správy nebo územního plánování. V současnosti existuje nejen možnost využít zcela nová data z populačního cenzu 2021, ale také rozsáhlé zdroje průběžné statistiky. Big data naopak představují zcela novou možnost mapování mobility, funkcí, městských rytmů i chování uživatelů měst v reálném čase. V rámci terénního praktika využijí studující moderní mapovací nástroje (Arc GIS Field Maps) a budou instruováni, jak pořizovat panoramatické letecké fotografie s pomocí dronu. V závěrečném bloku budou diskutovány metody syntézy dostupných dat a informací, vizualizace a interpretace dat. Kurz je zakončen workshopem s prezentací studentských vizuálních portfolií. Portfolia se skládají z grafických a kartografických výstupů z jednotlivých hodin. Zdařilé výstupy mohou být publikovány na webu Mapového a datového centra/portálu DataHub.
Minimálně bakalářské vzdělání v geografickém nebo příbuzném odvětví, elementární znalost geografických informačních systémů (GIS), český jazyk (vybrané materiály mohou být v AJ). Pro „zápis“ a evidenci studentů bude využíván SIS.
Absolvent/ka zvládne vybrat a využít vhodné datové zdroje.
Absolvent/ka dokáže kvalifikovaně navrhnout a vytvořit jednoduchou kartografickou či grafickou vizualizaci prostorových dat.
Absolvent/ka umí samostatně interpretovat, kombinovat a analyzovat výstupy z dat třetích stran (statistická data, data mobilních operátorů apod.) i primární data posbíraná přímo v terénu.
Absolvent/ka dovede porovnat jednotlivé výstupy a zhodnotit jejich relevanci v kontextu různých geografických procesů.
Garant Telefon Email
prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 221951378 martin.ourednicek@natur.cuni.cz
Akreditace
11000 - Univerzita Karlova
UKRUK/490086/2023-5
13.9.2023
13.9.2033
Podrobné informace
2
20 (v hodinách celkem)
1
Vědy o Zemi (0532)
Praktické předvedení (na místě s ověřením totožnosti)
Úroveň Znalosti Dovednosti Kompetence
Úroveň 6 pokročilé znalosti v oboru práce nebo studia zahrnující kritické chápání teorií a zásad pokročilé dovednosti prokazující zvládnutí oboru a smysl pro inovace, jež jsou požadovány při řešení složitých a nepředvídatelných problémů ve specializované oblasti práce nebo studia řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za rozhodování v kontextu nepředvídatelné pracovní nebo vzdělávací náplně
nést odpovědnost za řřízení odborného rozvoje jednotlivců a skupin
17.5.2024
14.6.2024
Institucionální akreditace UK
Obsah mikrocertifikátu byl vytvořen ve spolupráci se zástupci firem O2 a ARCDATA PRAHA a Českého statistického úřadu.
Termín kurzu a místo konání
17.05.2024
14.6.2024
2023/2024
letní semestr
Albertov 6
Informace pro uchazeče
Lektor Telefon Email
prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 221951378 martin.ourednicek@natur.cuni.cz
0 Kč / kurz
27.03.2024
12.05.2024
RNDr. Jakub Jelen, Ph.D.
jakub.jelen@natur.cuni.cz
221 951 974
Albertov 6, 128 00 Praha 2
Informace k zápisu
5.5.2024-12.5.2024
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK