Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Simulované soudy - trestní právo (9991)
Základní informace
Simulované soudy - trestní právo
Kód varianty (CID): 9991
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Právnická fakulta
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum [22-J]
prezenční
čeština
Cílem simulovaných soudů je umožnit posluchačům U3V simulované soudní jednání a přiblížit jim tak praktickou soudní praxi. Výuka práva prostřednictvím simulovaných soudů má dlouholetou tradici na zahraničních univerzitách a stává se též oblíbenou součástí studia na právnických fakultách v České republice.
V rámci semináře se studenti seznámí se základními principy simulovaných soudů a osvojí si potřebné dovednosti. Program představuje praktický úvod do právní argumentace a základní orientace v práci s právními předpisy a v neposlední řadě poskytuje prostor pro rozvoj prezentačních dovedností.

Můžete se těšit na dvě teoretické přednášky od JUDr. Mgr. Mareka Dvořáka, Ph.D. a dva simulované soudy pod názvem "Střelba na zloděje" a "In vino veritas?"


Simulované soudy - trestní právo
Program bude rozdělen na dvě části
1. Teoretická – přednáška z oblasti trestního práva a právních předpisů vztahujících se k případu
2. Praktická – účastníci si rozdělí role soudního jednání a aktivně se budou účastnit procesu

Co Vás čeká?

13.11.2023 /13:00 - 16:30 h/ teoretická přednáška + příprava na soudní jednání Střelba na zloděje
20.11.2023 /13:00 - 16:30 h/ soudní jednání - Střelba na zloděje

08.12.2023 /13:00 - 16:30 h/ teoretická přednáška + příprava na soudní jednání In vino veritas?
14.12.2023 /13:00 - 16:30 h/ soudní jednání - In vino veritas?


Účastníci napíší závěrečnou esej na dané téma.
50
žádné

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Právo (0421)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Mgr. Bc. Zuzana Vanýsková
Katedra trestního práva
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr, Listopad
Krátkodobé
16 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
500 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
Právnická fakulka UK
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Bc. Hana Vařeková
varekova@prf.cuni.cz
221 005 504
06.11.2023
13.11.2023
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK