Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - biologie (PRI_BIO)
Základní informace
Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - biologie
Kód varianty (CID): 9945
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Studijní oddělení [14-250]
distanční
čeština
Tematický plán – BIOLOGIE

Obecná biologie buňky:
chemické složení živých soustav, biopolymery, základní buněčné metabolismy
nebuněčné formy života, struktura a funkce buněk – prokaryota, eukaryota
organely, buněčný transport, cytoskelet…buněčný cyklus, jaderné dělení, replikace DNA

Genetika:
genová exprese (transkripce, translace, úpravy), mutace; cytologické základy dědičnosti
základní genetické pojmy, Mendelovy zákony, základy populační genetiky, dědičnost kvantitativních znaků, genová vazba; dědičnost člověka, krevní skupiny, geneticky podmíněné choroby a syndromy

Člověk (tkáně a orgány člověka a jejich funkce):
funkční morfologie tkání, pohybový systém, přehled svalů těla, krev a systém krevního oběhu, systém dýchání, systém trávicí, termoregulace, močový a pohlavní systém, řízení činnosti organismu, látkové řízení, nervové řízení činnosti organismu, nervový systém, kožní systémPřípravný distanční kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařstv - Biologie
BIOLOGIE 8,00 – 16,00 hod.
23. 3. 2024
6. 4.
7. 4.
13. 4.


Tematický plán – BIOLOGIE

Obecná biologie buňky:
chemické složení živých soustav, biopolymery, základní buněčné metabolismy
nebuněčné formy života, struktura a funkce buněk – prokaryota, eukaryota
organely, buněčný transport, cytoskelet…buněčný cyklus, jaderné dělení, replikace DNA

Genetika:
genová exprese (transkripce, translace, úpravy), mutace; cytologické základy dědičnosti
základní genetické pojmy, Mendelovy zákony, základy populační genetiky, dědičnost kvantitativních znaků, genová vazba; dědičnost člověka, krevní skupiny, geneticky podmíněné choroby a syndromy

Biologie člověka - somatologie (tkáně a orgány člověka a jejich funkce):
funkční morfologie tkání, pohybový systém, přehled svalů těla, krev a systém krevního oběhu, systém dýchání, systém trávicí, termoregulace, močový a pohlavní systém, řízení činnosti organismu, látkové řízení, nervové řízení činnosti organismu, nervový systém, kožní systém…
Vyplnění přihlášky elektronicky a zaplacení poplatku.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
Studijní oddělení
Studijní oddělení
distančně
Termín a délka
2024/2025
letní semestr, Březen
23.03.2024
1
28 (v hodinách celkem)
4 dny x 7 hodin
Poplatky a financování
3000 Kč / kurz
základní
Přihláška
elektronicky
Mgr. Jiří Novotný
jiri.novotny@lfp.cuni.cz
377593431
01.11.2023
17.03.2024
Další informace
https://lfp.cuni.cz/uchazeci/pripravne-kurzy/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK