Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Akutní stavy ve vnitřním lékařství II (9942)
Základní informace
Akutní stavy ve vnitřním lékařství II
Kód varianty (CID): 9942
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Děkanát [15-800]
prezenční
čeština
Kurz Akutní stavy ve vnitřním lékařství II je navazující program celoživotního vzdělávání Akutní stavy ve vnitřním lékařství.
Stejně jako u základního kurzu, i zde bude těžištěm přístup k akutně nemocnému pacientovi podle systému ABCDE s tím, že nyní budou scénáře komplikovanější a zaměříme se na nácvik některých praktických dovedností.
Pro absolventy může být kurz přípravou před zapojením do služebního provozu a vhodnou doplňkovou aktivitou při přípravě na kmenovou zkoušku.

109431
Česká lékařská komora
109431
Akutní stavy ve vnitřním lékařství II
7.6.2024 8:00-15:30 hod.
Elektronicky na adrese: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=kurzy
Přijetí přihlášky bude potvrzeno na e-mail uvedený uchazečem.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Lékařská diagnostika a léčebné techniky (0914)
magisterské
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Potvrzení o účasti na vzdělávací akci
získání dalších odborných znalostí v oboru
Stavovský předpis č. 16 ČLK
Garant a místo
doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D.
MUDr. Tomáš Veleta
IV. interní hematologická klinika
IV. interní hematologická klinika
Simulační centrum, LFHK UK, Šimkova ulice 870
Termín a délka
2023/2024
zimní i letní semestr
07.06.2024
Krátkodobé
14 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
5000 Kč / kurz
Splatnost poplatku do 14 dnů od podání přihlášky.
Přihláška
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=kurzy
Mgr. Šárka Šebestová
sebestosa@lfhk.cuni.cz
495 834 695
08.04.2024
12.05.2024
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK