POINT OF CARE ULTRASONOGRAFIE VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ (BŘEZEN) (9906)
Základní informace
POINT OF CARE ULTRASONOGRAFIE VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ (BŘEZEN)
Kód varianty (CID): 9906
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Děkanát [15-800]
prezenční
čeština
Kurz je určen všem lékařům, kteří se chtějí blíže seznámit se základy využití ultrasonografie v interních oborech.
Účastníci kurzu se seznámí s principy ultrazvukového zobrazení, nastavení UZ přístroje, s postupy používanými v point of care ultrasonografii: zobrazením srdce, plic, břicha a hlubokých žil dolních končetin.
Kurz vhodný pro lékaře pracující na interních odděleních, jednotkách intenzivní péče a ambulancích akutního příjmu.
.
Česká lékařská komora
.
POINT OF CARE ULTRASONOGRAFIE VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ
Termín kurzu: 11. - 12. 3. 2024
17 hodin
11
Aktivní účast

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Lékařská diagnostika a léčebné techniky (0914)
magisterské
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
12
Stavovský předpis č. 16 ČLK
Garant a místo
doc. MUDr. Martin Jakl, Ph.D.
Katedra interních oborů
Katedra interních oborů
Termín a délka
2023/2024
zimní i letní semestr
Krátkodobé
17 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
5000 Kč / kurz
Zaměstnanci Fakultní nemocnice Hradec Králové - 50% sleva.
Splatnost poplatku do 14 dnů od podání přihlášky.
Přihláška
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=kurzy
Mgr. Šárka Šebestová
sebestosa@lfhk.cuni.cz
495 834 695
01.01.2024
15.02.2024