Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 152)
 
   Přihlásit přes CAS
Léčivé rostliny - roční kurz (LR_ROK)
Základní informace
Léčivé rostliny - roční kurz
Kód varianty (CID): 9884
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Děkanát fakulty [16-77777]
celoživotní vzdělávání
distanční
čeština
Komu je kurz určen?
Všem, kteří se chtějí seznámit s komplexní problematikou léčivých rostlin a jejich využitím v samoléčbě běžných onemocnění, v domácí kosmetice apod. Detailněji budou probrány obsahové látky rostlin, ale i možná rizika fytoterapie. Kurz bude z poloviny zaměřen na získání teoretických znalostí, druhá polovina kurzu bude věnována vlastní produkci a zpracování léčivých rostlin a dále přípravě rozličných produktů z léčivých rostlin.
Přínosem bude, pokud zájemce o kurz bude mít absolvovaný základní kurz Léčivých rostlin, na tento kurz budeme v rámci přednášek i praktických cvičení navazovat.

Cíle kurzu:
• Získání široké škály informací důležitých pro pěstování, sběr, uchovávání, zpracování a použití léčivých rostlin v praxi.
• Získání informací o možné problematice léčivých rostlin v rámci terapie (interakce, toxické obsahové látky rostlin apod.)
• Získání praktických znalostí pro kompletní zpracování léčivých rostlin až do formy vhodné k použití.
Léčivé rostliny - roční kurz
1. víkend 27. – 28. 1. 2024 Přednášky
2. víkend 2. – 3. 3. 2024 Přednášky

3a. víkend 6. – 7. 4. 2024 Praktika I; 1.polovina
3b. víkend 13. – 14. 4. 2024 Praktika I; 2.polovina

4. víkend 11. – 12. 5. 2024 Přednášky

5a. víkend 1. – 2. 6. 2024 Praktika II; 1.polovina
5b. víkend 8. – 9. 6. 2024 Praktika II, 2. polovina

6a víkend 27. – 28. 7. 2024 KUKS Exkurze, sběry, záměny; 1. polovina
6b. víkend 3. – 4. 8. 2024 KUKS Exkurze, sběry, záměny; 2. polovina

7. víkend 28. – 29. 9. 2024 Přednášky
8. víkend 19. – 20. 10. 2024 Přednášky
9. víkend 30. 11. – 1. 12. 2024 Přednášky, diskuzní odpoledne, předání certifikátů
88
registrace přihlášky a zaplacení poplatku
Program je určen pro absolventy kurzu Léčivé rostliny-Základní kurz, případně pro absolventy kurzu Léčivé rostliny (původní formát kurzu)

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Tradiční a alternativní medicína a terapie (0917)
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
účast na přednáškách a praktikách
Garant a místo
prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky
Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky
Zahrada léčivých rostlin
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského ul. 1203, 500 05 Hradec Králové
Termín a délka
2023/2024
Leden
27.01.2023
2
125 (v hodinách celkem)
Sobota - Neděle
Poplatky a financování
22500 Kč / kurz
Podklady k platbě budou zaslány přijatým zájemcům v polovině prosince.
Veškeré platby budou probíhat v termínu 1.1.2024 – 10.1.2024.

Storno poplatky
• 14 - 7 dní před vlastním zahájením kurzu – 10%
• 7 - 0 dní před vlastním zahájením kurzu – 20%
Vrácení kurzovného po začátku kurzu není možné. Je možné za sebe poslat případného náhradníka. V případě zájmu, poskytneme kontakt na zájemce na čekací listině za účelem možného nahrazení v kurzu.
osvobozeno
Přihláška
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Děkanát fakulty
Ing. Lucie Navrátilová
navratiluc@faf.cuni.cz
495067426
02.10.2023
26.10.2023
Další informace
http://www.faf.cuni.cz/Studium/Celozivotni-vzdelavani/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK