Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci: Update 2023 (FYZIOPNU)
Základní informace
Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci: Update 2023
Kód varianty (CID): 9757
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN [11-00600]
prezenční
čeština
Kurz je zaměřen na update informací o fyzioterapii u Parkinsonovy nemoci (PN). Letošními tématy jsou možnosti využití kanabinoidů v léčbě Parkinsonovy nemoci, nutriční problematika a koncepty LSVT BIG a LOUD včetně kombinovaného protokolu. Trvalou součástí každého kurzu jsou kazuistiky a seznámení s novinkami ve fyzioterapii u PN za poslední rok.

Akce je zařazena do registru celoživotního vzdělávání UNIFY.
Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci: Update 2023
8:45-9:00 Úvod - Martina Hoskovcová a Ota Gál
9:00-10:00 Nutrice u PN - Jiří Klempíř

10:00-10:15 Přestávka

10:15-11:15 Využití kanabinoidů u extrapyramidových syndromů - Hana Brožová
11:15-12:00 Kazuistiky - Ota Gál

12:00-13:15 Společný oběd

13:15-14:00 Kazuistiky - Martin Srp
14:00-14:45 Novinky ve fyzioterapii u PN - Martina Hoskovcová

14:45-15:00 Přestávka

15:00-16:15 LSVT BIG a LOUD - Ota Gál, Martin Srp

16:15-17:00 Networking
26
Kurz je určen pouze pro fyzioterapeuty, kteří v minulosti absolvovali Kurz fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci a jsou členy sítě ParkinsonCare.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Souhlasné stanovisko přiděluje vzdělávací akci dle interního předpisu UNIFY ČR
Garant a místo
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Viničná 481/9, 128 00 Praha 2
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr, Prosinec
04.12.2023
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
700 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
SIS
Mgr. Markéta Vrbová
marketa.vrbova@lf1.cuni.cz
224964128
08.09.2023
09.11.2023
Kurz je určen pouze pro fyzioterapeuty, kteří v minulosti absolvovali Kurz fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci a jsou členy sítě ParkinsonCare.