Člověk a lék (U3V1)
Základní informace
Člověk a lék
Kód varianty (CID): 9750
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Děkanát fakulty [16-77777]
prezenční
čeština
V 10 přednáškách na podzim a v 10 na jaře se bude hovořit o problematice léků, tedy o historii léčby a o osudech některých přípravků, stejně jako o působení léků v těle, o moderních lékových přípravcích, o nových přístupech k léčbě lékem v současné medicíně. Budou probrány přírodní látky využitelné v terapii. Problematika farmak bude zmíněna v historických souvislostech i ve spojitosti se současnou situací v oblasti farmacie. Kurz se chce dotknout otázek zajímavých a inspirujících.
Člověk a lék
https://www.faf.cuni.cz/u3v/
;

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Farmacie (0916)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
;
Garant a místo
PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
Katedra biologických a lékařských věd
Katedra biologických a lékařských věd
Hradec Králové, Heyrovského 1203
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr
11.10.2023
2
60 (v hodinách celkem)
10 přednášek v zimním a 10 v letním semestru
Poplatky a financování
900 Kč / kurz
1) V případě podání ELEKTRONICKÉ přihlášky je třeba poplatek uhradit takto:

Číslo účtu: 153149607/0300
Variabilní symbol: ID přihlášky (vygenerované při podání elektronické elektronické přihlášky)
Specifický symbol: 8888

2) V případě podávání papírové přihlášky, uvedené na https://www.faf.cuni.cz/u3v/.

Číslo účtu: 153149607/0300
Variabilní symbol: 457
Specifický symbol: prvních šest číslic čísla z rodného čísla uchazeče
Přihláška
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Ing. Lucie Navrátilová
studijni@faf.cuni.cz
495067111
14.09.2023
31.10.2023
Další informace
https://www.faf.cuni.cz/u3v/