Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni (JRUNI)
Základní informace
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni
Kód varianty (CID): 9746
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Studijní oddělení [14-250]
prezenční
čeština
Seznámení s medicínou pro studenty 2. až 4. ročníků středních škol.
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni
Všechny přednášky se konají od 9:00 do 12:00 hod. v Modré posluchárna UniMeC, alej Svobody 76, Plzeň.

Sobota 16. prosince 2023 - Krev a její onemocnění
9, 00 Úvodní slovo – prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D., prof. MUDr. J. Ferda, Ph.D.
9, 10 – 9,55 Krev, krevní elementy a krvetvorba - prof. MUDr. Mgr. Z. Tonar, Ph.D., Ústav histologie a embryologie
10,00 – 10,45 Laboratorní diagnostika: co zjistíme ze vzorku krve - MUDr. D. Rajdl, Ph.D., Ústav biochemie
11,00 – 11,45 Léčba onemocnění krve, od transfuze po transplantaci kostní dřeně - doc. MUDr. D. Lysák, Ph.D., Hematoonkologické oddělení a I. Interní klinika

Sobota 6. ledna 2024 - Ledviny a jejich funkce
9,00 – 9,45 Ledviny pod mikroskopem - doc. MUDr. K. Pivovarčíková, Ph.D., Šiklův ústav patologické anatomie
9,50 – 10,35 Operace ledvin - prof. MUDr. M. Hora, Ph.D., Urologická klinika
10,50 – 11,35 Náhrada funkce ledvin - prof. MUDr. T. Reischig, Ph.D., I. Interní klinika

Sobota 13. ledna 2024 - Nádorová onemocnění
9,00 – 9,45 Nádorová onemocnění v České republice a Plzeňském kraji - prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D., Onkologická a radioterapeutická klinika
9,50 – 10,35 Časný záchyt nádorových onemocnění zobrazovacími metodami - prof. MUDr. J. Ferda, Ph.D., Klinika zobrazovacích metod
10,50 – 11,35 Zásady chirurgické terapie nádorových onemocnění - prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D., Chirurgická klinika
11,45 Předání diplomů


300
Podání přihlášky do naplnění kapacity

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
účast
Garant a místo
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Biomedicínské centrum
Chirurgická klinika
I.interní klinika
Klinika zobrazovacích metod
Onkologická a radioterapeutická klinika
Šiklův ústav patologie
Urologická klinika
Ústav fyziologie
Ústav histologie a embryologie
Ústav klinické biochemie a hematologie
Studijní oddělení
Plzeň, alej Svobody 76
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr, Prosinec
16.12.2023
1
15 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
0 Kč / kurz
Přihláška
elektronicky
Mgr. Martina Buriánková
martina.buriankova@lfp.cuni.cz
377593430
10.10.2023
12.12.2023
Do naplnění kapacity
Další informace
https://lfp.cuni.cz/uchazeci/juniorska-univerzita/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK