Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 151)
 
   Přihlásit přes CAS
Academic writing (úroveň B2,B2+) (ENKACA)
Základní informace
Academic writing (úroveň B2,B2+)
Kód varianty (CID): 9645
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [31-643]
prezenční
čeština
Jednosemestrální kurz pro studenty na úrovni B2, B2+

Obecná konverzace 2, 1krát týdně jako součást K7 nebo samostatně
Academic writing (úroveň B2,B2+)
ne
Uchazeč je povinen seznámit se s Plným zněním pravidel výuky anglického jazyka! (Dostupné ze stránky zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk)
Přihlášením se na kurz vyjadřuje uchazeč souhlas s těmito pravidly.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osvojování si jazyka (0231)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Irena Antonová
Ústav jazykové a odborné přípravy UK
Ústav jazykové a odborné přípravy
areál Albertov
Termín a délka
2023/2024
zimní i letní semestr
1
48 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1500 Kč / semestr
Pro studenty řádného studia na PřF UK v bakalářském stupni 1200 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v magisterském stupni 1200 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v doktorském stupni 1200 Kč
osvobozeno
Přihláška
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk
Centrum dalšího vzdělávání
Mgr. Irena Antonová
Bc. Gabriela Lojková
gabriela.lojkova@natur.cuni.cz
221951067
13.09.2023
24.09.2023
podávání přihlášek je možné od 12.9.2023
Student podává přihlášku v SIS pouze do programu CŽV "Anglický jazyk (úroveň K1 - K7)" [CZVEN]. Následně, dle dosažené úrovně v rozřazovacím testu, mu budou v externí aplikaci fakulty nabídnuty paralelky (rozvrh) příslušných kurzů. Možnost podat přihlášku v SIS je podmíněno probíhajícím studiem v prezenční formě na Přírodovědecké fakultě UK a dosažením úrovně v rozžazovacím testu (podání přihlášky v SIS je přístupné pouze po přihlášení do SIS loginem a heslem CAS).
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK