Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Kurz zvládání stresu v mezilidských vztazích (Relational Mindfulness Training) (PLMIND)
Základní informace
Kurz zvládání stresu v mezilidských vztazích (Relational Mindfulness Training)
Kód varianty (CID): 9640
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN [11-00560]
prezenční
čeština
Cílem kurzu je zlepšení zvládání stresu v mezilidských vztazích, dosažení lepšího vnímání sebe i ostatních během různých společenských situací, umět lépe reagovat během interakcí s ostatními lidmi a rozvíjení laskavosti a soucitu k sobě a ostatním. V pracovním prostředí tyto techniky mohou být vhodnou metodou prevence syndromu vyhoření. Zejména ve zdravotnictví uplatní účastníci kurzu získané dovednosti nejen při komunikaci s pacientem, ale i kolegy.
Kurz zvládání stresu v mezilidských vztazích (Relational Mindfulness Training)
Program zahrnuje osm 2-hodinových setkání a jeden celodenní seminář (6 h)- celkem 22h a je praktický. Každá lekce je zaměřena na určité téma a metodu všímavosti. Účastníci obdrží pracovní skripta a nahrávky k domácímu cvičení všímavosti.

Témata jednotlivých setkání:
1. týden: Úvod do mindfulness a RMT: Co je individuální mindfulness a co je mindfulness ve vztazích? Jak spolu souvisí? Jak lépe naslouchat druhým lidem?
2. týden: Rozvíjení vděčnosti: Jak mohu účinně zvládat stres a rozvinout svůj nadhled v každodenních situacích?
3. týden: Přátelství k sobě: Jak se mohu efektivně poučit ze svých neúspěchů? Jak se mohu sám sobě stát větším přítelem? Jak překonat svého vnitřního kritika?
4. týden Přátelství k druhým: Jak lépe porozumět druhým lidem? Jak se účinně vyrovnat s nepříjemnými lidmi? Jak rozvinout zdravou míru empatie?
5. týden: Překonávání napětí ve společnosti lidí: Jak se cítit více uvolněně a svobodně v přítomnosti druhých lidí? Jak lépe zvládat situace, kdy se v přítomnosti druhých cítíme nepříjemně?
6. týden: Uvědomění silných a slabých stránek: Jak rozvinout zdravé sebevědomí? Jak využít své slabiny k růstu?
7. týden: Rozvoj blízkosti: Jak lépe pochopit situaci druhých lidí? Jak více rozvinout svoji empatii? Jak se lépe cítit ve společnosti?
8. Týden: Jak pokračovat s mindfulness dál: Jak udržet praxi mindfulness ve svém životě? Jak se připravit na různé životní situace?
+ Celodenní seminář (v 6. týdnu): opakování cvičení + pokročilá praxe ve skupině
14
kurz určen pro studenty 1. lékařské fakulty UK

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osobní dovednosti a rozvoj (0031)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0 (Osvědčení o absolvování programu)
Garant a místo
MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D.
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Klinika pracovního lékařství 1.LF UK a VFN v Praze, Na Bojišti 1, Praha 2, přízemí, seminární místnost
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr, Říjen
19.10.2023
1
22 (v hodinách celkem)
8 setkání každý čtvrtek 13:30-15:30 + 1x sobota 25.11.2023 9:00-15:00
Poplatky a financování
0 Kč / kurz
Přihláška
SIS
Bc. Lucie Bubrín
lucie.bubrin@lf1.cuni.cz
224964606
01.08.2023
10.10.2023
Kurz je vhodný pro studenty všech ročníků a oborů LF.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK