Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Akademie třetího věku (9562)
Základní informace
Akademie třetího věku
Kód varianty (CID): 9562
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Ústav sociálního a posudkového lékařství [14-140]
prezenční
čeština
Akademie třetího věku na LFP vznikla 10 let po založení U3V jako její navazující studium. Kurz se zaměřuje na aktuální zdravotní témata a novinky v medicíně, které oslovují seniorské posluchače. I v tomto kurzu obdobně jako na U3V přednášejí renomovaní odborníci z Lékařské fakulty a FN v Plzni. Výuka probíhá interaktivně. Témata přednášek se proto každý rok obměňují.
Není kvalifikačním kurzem.
Akademie třetího věku. Stáří jako výzva
Prezenční plán programu počítá s 9 přednáškami z různých klinických oborů.
160
Program A3V je určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a dále válečným veteránům dle zákona č. 170/2002 Sb.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0 (není kvalifikačním studiem)
Garant a místo
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Hnědá posluchárna LF UK v Plzni, alej Svobody 76
Termín a délka
2023/2024
zimní i letní semestr, Říjen
02.10.2023
2
18 (v hodinách celkem)
Pondělí
Poplatky a financování
700 Kč / rok
Přihláška
alej Svobody 76, 323 00 Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
377593540
15.05.2023
01.09.2023
podat přihlášku lze do naplnění kapacity kurzu
Kurz se pravidelně otevírá každý akademický rok. Výuka proběhne v Hnědé posluchárně LF v Plzni, alej Svobody 76.
Další informace
https://lfp.cuni.cz/sekce/409-home.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK