Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 151)
 
   Přihlásit přes CAS
Klub aktivního stáří. Zdravý životní styl seniora. (7251)
Základní informace
Klub aktivního stáří. Zdravý životní styl seniora.
Kód varianty (CID): 9547
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Ústav sociálního a posudkového lékařství [14-140]
distanční
čeština
Klub aktivního stáří je určeno většinou pro absolventy Univerzity třetího věku na LFP. Je to navazující studium, témata se sestavují ve spolupráci se seniory dle jejich přání a možností fakulty z oboru medicíny a zdravotně sociální oblasti. Přednášející z LF a FN Plzeň tak kromě odborných témat prezentují i činnost fakulty a její pedagogické a vědecké úspěchy široké veřejnosti. Na přednáškách se podílí i další odborníci z celé ČR. Prostory pro výuku poskytuje fakulta. Učebny jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou, která slouží i pro výuku seniorů. Posluchači anonymním dotazníkovým šetřením hodnotí průběh výuky, kvalitu přednášek i jejich organizaci.
Není kvalifikačním kurzem.
Klub aktivního stáří. Zdravý životní styl seniora.
Kurz je plánován na jeden akademický rok.
Přednášky jsou dostupné on - line na webových stránkách fakulty (Celoživotní vzdělávání seniorů).

40
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky přijímání do kurzu.
Nejsou stanoveny.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Není kvalifikačním kurzem.
Garant a místo
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Říjen
4
34 (v hodinách celkem)
8/M
Poplatky a financování
0 Kč / rok
700 Kč
základní
Přihláška
Alej Svobody 31, Šafránkův pavilon, 323 00 Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
377 593 540
30.06.2022
osobní zápis ve stanovený den
Nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky.
Další informace
www.lfp.cuni.cz sekce: celoživotní vzdělávání
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK