Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 151)
 
   Přihlásit přes CAS
Akademie třetího věku. Stáří jako výzva (7252)
Základní informace
Akademie třetího věku. Stáří jako výzva
Kód varianty (CID): 9546
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Ústav sociálního a posudkového lékařství [14-140]
distanční
čeština
Akademie 3. věku má dlouholetou tradici. V roce 2018 uplynulo od jejího založení již 20 let. Svou činností navazuje na Univerzitu 3. věku, od jejíhož založení uplynulo v roce 2017 třicet let. O formu vzdělávání v A3V je velký zájem v rámci celého regionu. LFP nabízí tak možnost dalšího vzdělávání seniorů, prevenci jejich sociálního vyloučení a za spolupráce se studenty i mezigenerační setkávání. Přednášející LFP prezentují kromě jiného i činnost fakulty, její pedagogické a vědecké úspěchy široké veřejnosti. Kromě zaměstnanců fakulty a FN Plzeň se na realizaci přednášek podílejí i mimofakultní odborníci z různých oborů. Účastníci kurzů mohou aktivně spoluvytvářet jejich náplň. Každý kurz je plánován na jeden akademický rok.
Nejedná se o kvalifikační kurz. Vzdělávání je určeno pro doplnění a rozšíření znalosti absolventa v oblasti zdravotně-sociální, ale i v jiných oborech.
Přístup k tomuto vzdělávání není nijak omezen.
Akademie třetího věku. Stáří jako výzva
Kurz je plánován vždy na jeden akademický rok.
Přednášky se konají distančně, přednášky zveřejněny na webu fakulty (Celoživotní vzdělávání seniorů).
90
Nejsou stanovena žádná omezení účasti na programu.
Nejsou stanoveny.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Není kvalifikačním kurzem.
Garant a místo
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Říjen
4
34 (v hodinách celkem)
8/M
Úterý
Poplatky a financování
0 Kč / rok
1 Kč
základní
Přihláška
Alej Svobody 31, Šafránkův pavilon, 323 00 Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@seznam.cz
377 593 540
30.06.2022
osobní zápis ve stanovený den
Nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky.
Další informace
www.lfp.cuni.cz sekce: celoživotní vzdělávání
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK