Studium jednotlivých předmětů (3762)
Základní informace
Studium jednotlivých předmětů
Kód varianty (CID): 9545
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Právnická fakulta
Studijní oddělení [22-SO]
prezenční
čeština
viz Pravidla https://www.prf.cuni.cz/kurzy/studium-jednotlivych-predmetu
Studium jednotlivých předmětů
Dle zvoleného předmětu
Maturita
Řádně a včas podaná přihláška. Doložena úhrada poplatku před začátkem kurzu.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Právo (0421)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Studijní oddělení
Studijní oddělení
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr, Říjen
01.10.2023
2
20 (v hodinách celkem)
Dle volby předmětu
Pondělí - Pátek
Poplatky a financování
6000 Kč / kurz
Program = každý zapsaný předmět.
Přihláška
Elektronicky prostřednictvím informačního systému
Lada Šafrová
safrova@prf.cuni.cz
221005591
19.06.2023
22.09.2023
Po tomto datu nelze přihlášky přijímat
viz Pravidla https://www.prf.cuni.cz/kurzy/studium-jednotlivych-predmetu
Další informace
https://www.prf.cuni.cz/kurzy/studium-jednotlivych-predmetu