Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravný kurz - Biologie e-learning (8377)
Základní informace
Přípravný kurz - Biologie e-learning
Kód varianty (CID): 9527
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Děkanát [15-800]
distanční
čeština
Soubor 8 e-learningových lekcí je zaměřen na ty kapitoly z obecné biologie, které jsou zvláště důležité při přípravě na studium medicíny – na buněčnou biologii a genetiku. Jednotlivé lekce studenty postupně seznámí se strukturou a funkcí buněk, s principy genové exprese a se základy dědičnosti. Studenti si tak rozšíří a prohloubí znalosti těchto témat získané na středních školách. V průběhu studia je možné komunikovat s vyučujícími prostřednictvím chatu. Součástí lekcí jsou i testové otázky, které slouží k procvičení a upevnění získaných poznatků a jako zpětná vazba k pochopení studované látky.
Přípravný kurz z biologie pomůže studentům prohloubit a rozšířit jejich znalosti biologie získané na středních školách a připravit se tak co nejlépe na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu. Znalosti získané v kurzu budou dále případným budoucím posluchačům naší fakulty sloužit jako výborný základ pro zvládnutí teoretické části studia.
Přípravný kurz - Biologie e-learning
Témata e-learningových lekcí - 8 hodin
1. Buňky prokaryontní a eukaryontní, struktura buňky (1h)
2. Struktura nukleových kyselin, replikace DNA, tvorba proteinů (1h)
3. Buněčný cyklus a buněčné dělení (1h)
4. Lidské chromozomy (1h)
5. Mendelovy a Morganovy zákony, genová vazba (1h)
6. Mendelovská dědičnost, rodokmeny (1h)
7. Genetiky populací (1h)
8. Onemocnění způsobená viry, bakteriemi a parazity (1h)

Není stanoveno

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity.
Garant a místo
doc. RNDr. Věra Králová, Ph.D.
Ústav lékařské biologie a genetiky
Děkanát
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr
20.09.2023
2
8 (v hodinách celkem)
8/M
20.09.2023
18.05.2024
Poplatky a financování
1000 Kč / kurz
Účet: 198592792/0300
Variabilní symbol: vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol: 83071
IBAN: CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
ČSOB, a. s., Hradec Králové

Elektronickou přihlášku netisknout a neposílat.
Přihlášky, ke kterým do 3.5.2024 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny.
základní
Přihláška
-
Ing. Eva Faistová
FaistovaE@lfhk.cuni.cz
495 816 220
12.06.2023
28.04.2024
Další informace
www.lfhk.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK