Kurz ukrajinštiny (9503)
Základní informace
Kurz ukrajinštiny
Kód varianty (CID): 9503
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Filozofická fakulta
Ústav východoevropských studií [21-UVES]
prezenční
čeština
Kurz ukrajinského jazyka ve dvou jazykových úrovních (začátečníci a mírně pokročilí)
Kurz ukrajinštiny
9 vyučovacích lekcí (1,5 hod.)
nejsou stanoveny

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osvojování si jazyka (0231)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.
Ústav východoevropských studií
Ústav východoevropských studií
Termín a délka
2022/2023
letní semestr
Krátkodobé
14 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
960 Kč / kurz
960 Kč
Přihláška
FF UK, ÚVES nám. Jana Palacha 2, Praha 1
Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.
tereza.chlanova@ff.cuni.cz
737864404
20.02.2023