Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Seznamovací kurz v Dobronicích (ADOBR)
Základní informace
Seznamovací kurz v Dobronicích
Kód varianty (CID): 9502
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Ústav tělesné výchovy 1. LF UK [11-00210]
prezenční
čeština
seznamovací kurz pro budoucí první ročníky
Seznamovací kurz v Dobronicích
4 turnusy (27.8. - 4.9.2023) – rozdělení do turnusů na základě studijních skupin (kruhů)
Přijetí a zapsání ke studiu v akademickém roce 2023/2024 do bakalářských a magisterských studijních programů.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Garant a místo
PaedDr. Josef Marcoň
Ústav tělesné výchovy 1. LF UK
Ústav tělesné výchovy 1. LF UK
Dobronice
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Srpen
Krátkodobé
30 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
2900 Kč / kurz
základní
Přihláška
přihláška se podává elektronicky
Markéta Demireva
Martina Veselá
dobronice@lf1.cuni.cz
224964200
19.06.2023
09.08.2023
Další informace
https://www.lf1.cuni.cz/dobronice
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK