Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
Bezpečnostní studia NMgr. prez. (2134)
Základní informace
Bezpečnostní studia NMgr. prez.
Kód varianty (CID): 9441
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Katedra bezpečnostních studií [23-KBS]
prezenční
čeština
Účastník tohoto programu CŽV může navštěvovat libovolný počet předmětů, které jsou součástí studijního plánu navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnostní studia, a v případě volné kapacity i jiné předměty vyučované na FSV UK.
Bezpečnostní studia NMgr.
-
Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh (kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a strukturovaný životopis) nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí. Uchazeči jsou přijímání podle kapacitních možností fakulty.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Politické vědy a občanská výchova (0312)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Katedra bezpečnostních studií
Katedra bezpečnostních studií
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr
1
96 (v hodinách celkem)
6/M
Pondělí - Pátek
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
01.07.2023
15.08.2023
Další informace
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK