Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Psychologie pro každý den (9430)
Základní informace
Psychologie pro každý den
Kód varianty (CID): 9430
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Filozofická fakulta
Katedra psychologie [21-KPS]
prezenční
čeština
Zájmový vzdělávací program předkládá výběr témat základů psychologie a jejích vybraných aplikací. Cílem není systematický výklad oboru psychologie. Může se však stát nabídkou vybraných otázek a problémů, kterými se současná psychologie zabývá a může také představit některé přístupy k jejich zvládání či uchopení.
Některá témata jsou prezentována s převahou teoretického přístupu k problematice (např.
psychologie zdraví), jiná mají spíše přehledový charakter ( přehled směrů současné psychoterapie aj.), anebo teoreticko aplikační ráz (např.přednáška „Jak se vlastně učíme“). Najdeme zde jak tradiční, klasická témata (např. metody psychologie, psychologická diagnostika nebo vývojové charakteristiky předškolních dětí), ale také aktuální otázky současné psychologie (poruchy příjmu potravy nebo videotrénink interakcí ve škole). Současná psychologie je velmi různorodá. Na jedné straně se otevírají nové oblasti poznávání, jako jsou např. souvislosti psychiky a fungování mozku (evoluční a biologické kořeny lidské psychiky či přednáška „Poznáváme svět kolem nás“), na straně druhé se otevírají nové možnosti aplikací (např. aplikované oblasti psychologie práce). V praxi bychom se mohli setkat s řadou dalších a jistě velmi zajímavých psychologických disciplín a jejich aplikací. Kurz nabízí vhled do současné psychologie a může se stát inspirací i námětem pro další, hlubší studium psychologie.
Psychologie pro každý den
ano
žádné

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Psychologie (0313)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr
2
80 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
0 Kč / kurz
7290 Kč
VS 630226
základní
Přihláška
elektronická přihláška
Katedra psychologie
Milena Šebková
milena.sebkova@ff.cuni.cz
221619661
22.05.2023
19.09.2023
Další informace
http://kps.ff.cuni.cz/cs/ucitelstvi/zajmove-kurzy/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK