Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci (FYZIOPN)
Základní informace
Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci
Kód varianty (CID): 9410
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN [11-00600]
prezenční
čeština
Parkinsonova nemoc a atypické parkinsonské syndromy z pohledu neurologa; Projekt ParkinsonCare; Fyzioterapeutické vyšetření u Parkinsonovy nemoci; Terapie Parkinsonovy nemoci; Interprofesní péče u Parkinsonovy nemoci.
Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci
1. den - PN a atypické parkinsonské syndromy z pohledu neurologa; Projekt ParkinsonCar
8:45-9:00 Úvod - MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D. a Mgr. Ota Gál, Ph.D.
9:00-9:45 Motorické a non-motorické symptomy PN - prof. MUDr. Evžen Růžička,DrSc.
9:45-10:30 Atypické parkinsonské syndromy: klinický obraz a diferenciální diagnostika MSA, PSP a LBD - prof. MUDr. Jan Roth,CSc.
10:30-10:45 Přestávka
10:45-11:30 Farmakoterapie u PN a atypických parkinsonských syndromů - doc. MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
11:30-13:00 Oběd
13:00-13:45 Intervenční léčba u PN a atypických parkinsonských syndromů - prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
13:45-14:30 Interprofesní péče u PN - MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
14:30-15:00 Přestávka
15:00-15:45 Od ParkinsonNet k ParkinsonCare - Mgr. Ota Gál, Ph.D.
15:45-16:30 European Physiotherapy Guideline for Parkinson's disease - Maarten Nijkrake
16:30-17:00 Diskuse

2. den - Fyzioterapeutické vyšetření u PN
8:15-8:45 Klinické neurologické vyšetření: co by měl fyzioterapeut vědět? MUDr. Petra Havránková, Ph.D.
8:45-9:15 Anamnéza a vyšetření - Mgr. Ota Gál, Ph.D. a MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
9:15-9:45 Vyšetření stability u PN - MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
9:45-10:00 Přestávka
10:00-10:30 Praktické workshopy: Hodnocení fyzické kondice – Klára Plichtová
10:30-11:15 Praktické workshopy: vyšetření pacienta s PN
Skupina 1: Vyšetření chůze a transferů – Mgr. Ota Gál, Ph.D.
Skupina 2: Vyšetření stability – MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
Skupina 3: Vyšetření respiračních funkcí – Mgr. Martin Srp, Ph.D.
11:15-12:00 Praktické workshopy: vyšetření pacienta s PN
Skupina 1: Vyšetření chůze a transferů – Mgr. Ota Gál, Ph.D.
Skupina 2: Vyšetření stability – MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
Skupina 3: Vyšetření respiračních funkcí – Mgr. Martin Srp, Ph.D.
12:00-13:15 Oběd
13:15-14:00 Praktické workshopy: vyšetření pacienta s PN
Skupina 1: Vyšetření chůze a transferů – Mgr. Ota Gál, Ph.D.
Skupina 2: Vyšetření stability – MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
Skupina 3: Vyšetření respiračních funkcí – Mgr. Martin Srp, Ph.D.
14.00-14.15 Přestávka
14.15-15.00 Interpretace vyšetření - Mgr. Ota Gál, Ph.D. a MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
15:00-16:30 Vyšetření pacienta s PN - Mgr. Ota Gál, Ph.D. a MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
16:30-17:00 Závěr a diskuze

3. den - Vyšetření a terapie u PN
9:00-10:30 Vyšetření u PN – kazuistiky I (účastníci)
10:30-10:45 Přestávka
10:45-12:15 Vyšetření u PN – kazuistiky II (účastníci)
12:15-13:30 Oběd
13:30-14:00 Cvičení u Parkinsonovy nemoci - Mgr. Romana Konvalinková
14:00-15:00 Fyzioterapie chůze - Mgr. Ota Gál, Ph.D.
15:00-15:15 Přestávka
15:15-15:45 Fyzioterapie poruch stability - MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
15:45-16:15 Praktické workshopy: Nácvik transferů – Mgr. Romana Konvalinková
16:15-17:00 Praktické workshopy: terapie pacienta s PN
Skupina 1: Dual-task trénink – Mgr. Ota Gál, Ph.D.
Skupina 2: Aerobní a posilovací trénink – Mgr. Martin Srp, Ph.D.
Skupina 3: Podnětové strategie – MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.

4. den - Interprofesní péče u PN
9:00-9:45 Praktické workshopy: terapie pacienta s PN
Skupina 1: Dual-task trénink – Mgr. Ota Gál, Ph.D.
Skupina 2: Aerobní a posilovací trénink – MUDr. Martin Srp, Ph.D.
Skupina 3: Podnětové strategie – MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
9:45-10:30 Praktické workshopy: terapie pacienta s PN
Skupina 1: Dual-task trénink – Mgr. Ota Gál, Ph.D.
Skupina 2: Aerobní a posilovací trénink – Mgr. Martin Srp, Ph.D.
Skupina 3: Podnětové strategie – MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
10:30-10:45 Praktické workshopy: diskuze
10:45-11:00 Přestávka
11:00-11:45 Co by měl fyzioterapeut vědět o logopedii? - Mgr. Hana Růžičková, Ph.D.
11:45-12:30 Co by měl fyzioterapeut vědět o pacientských organizacích v Česku? - Mgr. Ota Gál,Ph.D.; Romana Skála-Rosenbaum a Jan Škrkal
12:30-13:45 Oběd
13:45-14:30 Co by měl fyzioterapeut vědět o neuropsychologii? - Vladimíra Plzáková
14:30-15:00 Fyzioterapie u atypických parkinsonských syndromů - Mgr. Martin Srp, Ph.D.
15:00-15:15 Přestávka
15:15-15:45 Respirační fyzioterapie u PN a atypických parkinsonských syndromů - Mgr. Martin Srp,Ph.D.
15:45-16:15 Revize a hodnocení kurzu: co budu od pondělí dělat jinak? - MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D. a Mgr. Ota Gál, Ph.D.

Fyzioterapeuti se zájmem o problematiku Parkinsonovy nemoci

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0 (Souhlasné stanovisko přiděluje vzdělávací akci dle interního předpisu UNIFY ČR)
Garant a místo
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Viničná 481/9, 128 00 Praha 2
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr, Říjen
19.10.2023
Krátkodobé
25 (v hodinách celkem)
19. a 20. 10. 2023 - 15. a 16. 2. 2024
Poplatky a financování
3200 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
SIS
Eva Svobodová
lucie.bubrin@lf1.cuni.cz
224964606
15.05.2023
26.09.2023
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK