Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Kočičí zahrada (ADIKZ)
Základní informace
Kočičí zahrada
Kód varianty (CID): 9405
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN [11-00611]
prezenční
čeština
Jednodenní výukový seminář s pracovní dílnou – účastníci jsou seznámeni s metodikou programu "Kočičí zahrada" a jeho jednotlivých lekcí. Vyzkouší si zde jednotlivé techniky a sami si tak, do jisté míry mohou na vlastní zkušenost zažít pocity, které pak mohou provázet jejich žáky. Cílem je rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování. Vzdělávací program obnovuje, upevňuje a doplňuje vzdělání účastníků.
Kočičí zahrada
Jednodenní výukový seminář s pracovní dílnou – účastníci jsou seznámeni s metodikou programu "Kočičí zahrada" a jeho jednotlivých lekcí. Vyzkouší si zde jednotlivé techniky a sami si tak, do jisté míry mohou na vlastní zkušenost zažít pocity, které pak mohou provázet jejich žáky. Cílem je rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování. Vzdělávací program obnovuje, upevňuje a doplňuje vzdělání účastníků.

8 hodin, zakončeno testem
Nejsou stanoveny

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující vzdělávání a výchovu (0188)
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Základní škola Fr. Hrubína 1537/5, 736 01 Havířov
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Květen
05.05.2023
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
5.5.2023
Poplatky a financování
0 Kč / kurz
Přihláška
SIS
Eva Svobodová
lucie.bubrin@lf1.cuni.cz
224964606
28.04.2023
02.05.2023
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK