nPrevence (ADINPRE)
Základní informace
nPrevence
Kód varianty (CID): 9404
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN [11-00611]
prezenční
čeština
Metodika nPrevence – ryze český program všeobecné prevence užívání návykových látek – je určena především pro práci s mládeží 13+. Cílem preventivního programu nPrevence je vybavit mladé lidi tak, aby v životě činili zdravá a bezpečná rozhodnutí. nPrevence je koncipována tak, aby volně navazovala na původních 12 lekcí metodiky Unplugged. Cílem je upevnit a dále posílit preventivní efekt především u užívání tabáku, alkoholu a konopných drog a sociální pracovníky vybavit metodikou, která obnovuje, upevňuje a doplňuje vzdělání sociálních pracovníků v práci s mládeží v rámci prevence rizikového chování. Součástí metodiky je manuál pro pracovníky, kteří budou realizovat program. Celkem čtyři 45minutové lekce nPrevence lze realizovat v průběhu běžného školního režimu. Koncovým realizátorem je vyškolený preventivní pracovník
nPrevence
6. 6. 2023
8 hodin
zakončeno testem
nejsou stanoveny

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující vzdělávání a výchovu (0188)
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Městská policie Orlová, Polní 973, 735 14 Orlová
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Červen
06.06.2023
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
0 Kč / kurz
Přihláška
SIS
Eva Svobodová
lucie.bubrin@lf1.cuni.cz
224964606
02.05.2023
26.05.2023