EU Careers preparation course (CU) (9385)
Základní informace
EU Careers preparation course (CU)
Kód varianty (CID): 9385
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Rektorát Univerzity Karlovy
Rektorát UK - CCŽV [90-CZV]
kombinovaný
angličtina
Kurz je určen pro studenty a absolventy Univerzity Karlovy, kteří chtějí rozvíjet svou kariéru v institucích a orgánech EU. Výběrové řízení na pozice do institucí EU organizuje úřad EPSO (European Personnel Selection Office). Cílem kurzu je zvýšit povědomí o kariérních možnostech a příležitostech k uplatnění v institucích a orgánech EU a zvýšit tak šance na úspěch v otevřených výběrových řízeních, aby došlo ke zvýšení zastoupení Čechů v Evropské unii. Předmět je společným projektem Univerzity Karlovy (UK) a Vysoké školy ekonomické (VŠE).
Absolvent:

získá orientaci ve služebním řádu EU, systému výběrových řízeních a fungování institucí EU
zdokonalí své analytické schopnosti a problem-solving nezbytné pro testy kompetencí
zdokonalí svůj ústní i písemný projev v oblasti témat souvisejících s EU, což je vstupenkou pro kariéru v EU
prohloubí své dovednosti v oblasti práce v týmu či práce pod časovým tlakem
získá individualizovanou zpětnou vazbu a rady od odborníků na danou problematiku
EU Careers preparation course (CU)
I. modul (UK) Jak na kariéru v EU: Evropská unie, instituce EU, lidé a příležitosti v EU
II. modul (VŠE) Kompetence a jejich testování v EU: Kompetence a jejich testování v EU
III. modul (UK) Jak vystoupit z řady: Sebeprezentační a komunikační dovednosti uchazeče
IV. modul (VŠE) Jak získat práci: Assessment centrum, pohovor a lobování v institucích EU

Harmonogram skupinových setkání:
I. modul 3. 3., 10. 3., 17. 3. 2023 (12.00 - 17.00 hod.), prezenčně, Zelená posluchárna
II. modul 16.3.2023 (17 -18.30 hod) online přes MS Teams
III. modul 21. 4. 2023 9.00-11.30 hod. a 28. 4. 2023 9.00-11.30 online přes ZOOM
IV. modul 4. 4.2023 16.15-19.30 hod a 18. 4.2023 16.15-19.30 hod online přes MS Teams
25
Registrace na webu https://cesidoeu.cz/EPSO-1.html

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Politické vědy a občanská výchova (0312)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
5
Garant a místo
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Rektorát UK - CCŽV
Rektorát UK - CCŽV
Zelená posluchárna, Celetná 20/distančně (kombinovaná forma)
PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.
JUDr. Michal Říha, Ph.D.
Termín a délka
2022/2023
zimní i letní semestr
1
40 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
5000 Kč / kurz
Přihláška
Ovocný trh 560/5, Praha 1
Rektorát UK - CCŽV
Ing. Zuzana Pondělíčková
zuzana.pondelickova@ruk.cuni.cz
224491679
18.04.2023
30.09.2023
Další informace
https://cesidoeu.cz/EPSO-1.html