Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 151)
 
   Přihlásit přes CAS
Svět rostlin (1523)
Základní informace
Svět rostlin
Kód varianty (CID): 9330
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [31-643]
prezenční
čeština
Základní struktury vyšších rostlin (stavba a funkce rostlinné buňky, typy pletiv, orgány - kořeny, stonky, listy, květy a plody). Fotosyntéza jako základ života na Zemi. Příjem, výdej a význam vody pro život rostlin. Čím se rostliny živí a proč je půda nenahraditelná? Charakteristika růstu a vývoje rostlin. Praktické základy pěstování a množení rostlin. Rostliny a stres. Přínos šlechtění a GMO, genové banky a zachování biodiverzity. Rostliny a globální oteplování. Jak souvisejí rostliny se službami ekosystémů a trvale udržitelným rozvojem života na Zemi?
Přihlášku je možné doručit osobně kontaktní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo vyplnit elektronickou přihlášku na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky
Svět rostlin
ano
20
maturita, důchodový věk

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Biologie (0511)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
RNDr. Olga Votrubová, CSc.
Katedra experimentální biologie rostlin
Katedra experimentální biologie rostlin
Viničná 5, Praha 2
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr
2
40 (v hodinách celkem)
říjen 2023 - květen 2024
Čtvrtek
Poplatky a financování
500 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
Albertov 6, 128 00 Praha 2
Centrum dalšího vzdělávání
Bc. Gabriela Lojková
gabriela.lojkova@natur.cuni.cz
221951067
01.06.2023
10.09.2023
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/u3v
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK