Respirační fyzioterapie (FYZIORE)
Základní informace
Respirační fyzioterapie
Kód varianty (CID): 9313
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN [11-00640]
prezenční
čeština
Kurz je určen pro fyzioterapeuty se zájmem o problematiku plicní rehabilitace. Navazující tematické okruhy představí ucelený náhled na možnosti terapeutického ovlivnění dechových dysfunkcí postupy a technikami respirační fyzioterapie. Součástí kurzu je praktický nácvik technik respirační fyzioterapie včetně postupů s využitím přístrojů.
Respirační fyzioterapie
KURZ RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

14. září 2023 12:30 – 17:00
12:30 – 12:50 Registrace
12:55 – 13:00 Zahájení
13:00 – 14:00 Kineziologie hrudníku, biomechanika dýchání a dechový vzor, Mgr. Martina Havlová, Ing. Milan Šebek
14:00 – 15:00 Vyšetření, Ing. Milan Šebek, Mgr. Martina Havlová,
15:00 – 16:00 Patofyziologie respiračního systému a miniinvazivní výkony, Doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph. D.
16:00 – 17:00 Reedukace dechového vzoru, Mgr. Martina Havlová

15. září 2023 8:00 – 17:00
8:00 – 9:00 Postura v kontextu dýchání a korekce držení těla, Bc. Monika Tichá
9:00 – 10:00 Drenážní techniky, Mgr. Martina Havlová
10:00 – 12:00 Instrumentální techniky v respirační fyzioterapii, Mgr. Martina Havlová
12:00 – 13:00 Pauza
13:00 – 14:00 Respirační problematika z pohledu rehabilitačního lékaře, MUDr. Natálie Šebková
14:00 – 15:00 Pánevní dno v kontextu dechu, Mgr. Klaudia Fabičovic
15:00 – 16:00 Základní plicní diagnózy a možnosti léčby, MUDr. Lenka Návratová
16:00 – 17:00 Jóga v respirační fyzioterapii, Mgr. Martina Havlová

16. září 2023 8:00 – 16:00
8:00 – 11:00 Ošetření struktur pohybového aparátu v kontextu dýchání, Bc. Kateřina Bakulová
11:00 – 12:00 Speciální metody v respirační fyzioterapii, Bc. Monika Tichá, Mgr. Martina Havlová
12:00 – 13:00 Pauza
13:00 – 15:00 Využití vybraných přístrojů v respirační fyzioterapii, Mgr. Martina Havlová, Ing. Milan Šebek
15:00 – 16:00 Další nástroje respirační fyzioterapie, Mgr. Martina Havlová
17:00 Ukončení
12
vzdělání v oboru fyzioterapie

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Terapie a rehabilitace (0915)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Souhlasné stanovisko přiděluje vzdělávací akci dle interního předpisu UNIFY ČR
Garant a místo
Mgr. Martina Havlová
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, Albertov 7, Praha 2
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Září
14.09.2023
Krátkodobé
19 (v hodinách celkem)
14.-16. 9. 2023
Poplatky a financování
5300 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
SIS
Eva Svobodová
eva.svobodova@lf1.cuni.cz
224964571
17.04.2023
17.06.2023