Analytik prostorových dat (9299)
Základní informace
Analytik prostorových dat
Kód varianty (CID): 9299
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [31-643]
prezenční
čeština
Intenzívní upskilling kurz zaměřený na možnosti geografických analýz v městském prostředí s využitím moderních technologických nástrojů a metod.
Rozšíření znalostí a dovedností při analýze fyzického a sociálního prostředí ve městech a jejich metropolitních regionech. Struktura kurzu je tvořena pěti tematickými bloky s následujícím obsahem: small data, big data, terénní praktikum, syntéza a interpretace, workshop. Small data představují tradiční robustní datovou základnu pro urbánní analýzy v oblasti demografie, dopravy, správy nebo územního plánování. V současnosti existuje nejen možnost využít zcela nová data z populačního cenzu 2021, ale také rozsáhlé zdroje průběžné statistiky. Big data naopak představují zcela novou možnost mapování mobility, funkcí, městských rytmů i chování uživatelů měst v reálném čase. V rámci terénního praktika využijí studenti moderní mapovací nástroje (Arc GIS Field Map) a pořídí panoramatické letecké fotografie s pomocí dronu. V závěrečném bloku budou diskutovány metody syntézy dostupných dat a informací, vizualizace a interpretace dat. Kurz je zakončen worshopem s prezentací studentských vizuálních portfolií. Portfolia se skládají z grafických a kartografických výstupů z jednotlivých hodin. Zdařilé výstupy mohou být publikovány na webu Mapového a datového centra.
Analytik prostorových dat
5 setkání ve dnech (vždy v časech 14:00 – 18:00):

1. lekce: Small data (12. 5. 2023)

2. lekce: Big data (19. 5. 2023)

3. lekce: Terénní praktikum (26. 5. 2023)

4. lekce: Syntéza, vizualizace a interpretace dat (2. 6. 2023)

5: lekce: Závěrečný workshop (9. 6. 2023)
Kurz je určen především odborníkům se základní znalostí prostorové (geografické) analýzy, kteří poptávají rozšíření znalostí a dovedností při analýze fyzického a sociálního prostředí ve městech a jejich metropolitních regionech. Jedná se tedy o mimo fakultní veřejnost, ale i studenty geografie.


Spatial data.zip, A
Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Termín a délka
2022/2023
letní semestr
12.05.2023
Krátkodobé
20 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
0 Kč / semestr
Přihláška
Albertov 6, 128 00 Praha 2
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
RNDr. Jakub Jelen, Ph.D.
jakub.jelen@natur.cuni.cz
221 951 974
27.03.2023
05.05.2023