Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
INEP – Úvod do prevence založené na důkazech (ADINEP40)
Základní informace
INEP – Úvod do prevence založené na důkazech
Kód varianty (CID): 9298
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN [11-00611]
distanční
čeština
Celý výukový kurz je postaven na více než 30 letech výzkumu prevence a toho, jak ji lze aplikovat v „reálném světě“ a v souladu s mezinárodními standardy a preventivní praxí ve vyspělém světě. Kurzem si účastník obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci v orientaci ve všech klíčových oblastech prevence rizikového chování, kurz; zprostředkovává základní přehled klíčových konceptů a aktuálních informací moderně pojaté prevence rizikového chování za využití a vědecky ověřených (evidence-based) a obecně uznávaných informací v oblasti prevence rizikového chování. Je zamýšlen jako univerzální úvod do prevence. Kurz se zaměřuje na znalosti v oblasti prevence rizikového chování, ale také i na rozpoznávání hranic a kompetencí.

INEP – Úvod do prevence založené na důkazech
1.4.2023-31.8.2023
Nejsou stanoveny

rev. MCI_1LF_INEP_RVH (1).docx, A
Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Garant a místo
prof. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Duben
Krátkodobé
40 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
0 Kč / kurz
Přihláška
SIS
Eva Svobodová
eva.svobodova@lf1.cuni.cz
224964571
01.04.2023
31.08.2023
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK