Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Technologie a prevence (ADITEP)
Základní informace
Technologie a prevence
Kód varianty (CID): 9297
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN [11-00611]
distanční
čeština
Zásadním problémem, na který tento kurz upozorňuje a přispívá k jeho řešení, je ohrožení zdraví a vývoje dětí a dospívajících jejich nadměrným a nevhodným užíváním digitálních technologií. V České republice existují iniciativy, které upozorňují na digitální rizika a poskytují nástroje pro jejich prevenci. Omezují se však zejména na témata kyberšikany a sexuálních predátorů. Existuje velice omezený počet iniciativ, které by poukazovaly na ohrožení duševního zdraví ve spojitosti s digitálními riziky a poskytovaly nástroje pro jejich prevenci. Tento kurz naopak shrnuje problematiku digitálních rizik v jejím celku. Metodici prevence pracují s dětmi a dospívajícími napříč sociodemografickým spektrem společnosti, mohou tak velice efektivně provádět celospolečenskou prevenci a včasný záchyt patologických jevů. Kurz metodikům prevence i sociálním pracovníkům poskytuje informace a nástroje jak pro vzdělávání, tak pro odhalování možných patologických případů. Pro preventivní aktivity jim kurz nabízí dostatečné informační zázemí, aby mohli dále edukovat pedagogický sbor, samotné žáky, ale i jejich rodiče.
Technologie a prevence
1.4.2023-31.8.2023
Nejsou stanoveny

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Garant a místo
prof. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Duben
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
0 Kč / kurz
Přihláška
SIS
Eva Svobodová
eva.svobodova@lf1.cuni.cz
224964571
01.04.2023
31.08.2023
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK