Významné osobnosti britské politiky a kultury očima britské veřejnosti (9291)
Základní informace
Významné osobnosti britské politiky a kultury očima britské veřejnosti
Kód varianty (CID): 9291
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Katedra politologie [23-KP]
prezenční
čeština
Kurz tematicky naváže na zimní semestr a nabídne zájemcům možnost seznámit se s významnými osobnostmi tentokrát britské politické scény a kultury 19. a 20. století. Inspirací pro výběr těchto osobností budou jednak názory britských občanů, kteří svým hlasováním sestavili žebříček nejvýznamnějších Britů (100 Greatest Britons), jednak ti, kteří se významně podepsali na politickém a společenském životě Spojeného království od 19. století do současnosti. Zájemci si tak budou moci připomenout životní osudy osobností, jakými byli William Gladstone či Benjamin Disraeli v 19. století nebo David Lloyd George či Margareth Thatcherová a Tony Blair ve století dvacátém. Cílem kurzu nebude pouze připomenout osudy známých politiků, ale představí rovněž osobnosti u nás méně známé (například předsedy Labour Party Neila Kinnocka či Johna Smithe, jehož podíl na prosazení myšlenky skotské autonomie v rámci Labour Party byl v mnoha ohledech zásadní). Neméně zajímavý byl i životní příběh zakladatele Great Western Company Isambarda Kingdoma Brunela (1806-1859), který se umístil v žebříčku největších Britů hned na druhém místě za Winstonem Churchillem. Pozornost si jistě zaslouží i osobnosti ze světa kultury, k nimž patří u nás nepříliš známé sestry Daviesovy, které vytvořily jednu z největších britských soukromých sbírek moderního umění 20. století, jež je dnes součástí sbírek Velšského národního muzea v Cardiffu (její součástí je pravděpodobně početně největší sbírka francouzských impresionistů a post-impresionistů v Británii).

Zakončení: Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je minimálně 50% účast na přednáškách.
Významné osobnosti britské politiky a kultury očima britské veřejnosti
pátek 9:30-10:50
důchodový věk (60+)

Podrobnosti v rozvrhu
Den:01.03.2024
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
  
Den:15.03.2024
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
  
Den:05.04.2024
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
  
Den:19.04.2024
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
  
Den:03.05.2024
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
  
Den:17.05.2024
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
  
Den:31.05.2024
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
Statistika pro MŠMT
Historie a archeologie (0222)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Katedra politologie
Katedra politologie
Termín a délka
2023/2024
letní semestr
1
14 (v hodinách celkem)
7x 2 vyučovací hodiny/semestr
Poplatky a financování
500 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
15.11.2023
31.01.2024