Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Nová Guinea: z doby kamenné do kyberprostoru (9282)
Základní informace
Nová Guinea: z doby kamenné do kyberprostoru
Kód varianty (CID): 9282
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky [23-IKSZ]
prezenční
čeština
Nová Guinea je největší tropický ostrov na světě, který se stal domovem stovek různých kultur. Obyvatelstvo ostrova zůstávalo v izolaci od globalizujícího se světa až do zhruba poloviny 20. století. V mnoha komunitách dlouho neměli ponětí, že se stali předmětem evropské kolonizace. Ve třicátých letech proběhly průzkumné cesty, při nichž došlo k prvním kontaktům mezi evropským pojetí civilizace a novoguinejskými komunitami. Ty si získaly pověst drsných válečníků, lovců hlav a kanibalů. Cílem kurzu je představit bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost ostrova, popsat jeho historii a vyvrátit řadu mýtů o jeho obyvatelstvu.

Tematické okruhy:
1. Nová Guinea: osídlení a obyvatelstvo
2. Kolonizace ostrova: evropské pojetí práva a pořádku
3. Papuánský záliv: lov sumýšů a lidských hlav
4. Nové Irsko i Nová Británie: bainingské masky v plamenech
5. Zjizvení muži: řeka Sepik a její tajemství
6. Zlato, zlato!: nečekaná setkání v horách
7. Nová Guinea: z doby kamenné do kyberprostoru

Zakončení: esej na zvolené téma
Nová Guinea: z doby kamenné do kyberprostoru
pátek 11:00-12:20
důchodový věk (60+)

Podrobnosti v rozvrhu
Den:22.03.2024
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H011
  
Den:05.04.2024
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H011
  
Den:12.04.2024
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H011
  
Den:19.04.2024
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H011
  
Den:26.04.2024
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H011
  
Den:03.05.2024
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H011
  
Den:10.05.2024
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H011
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující umění a humanitní vědy (0288)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Termín a délka
2023/2024
letní semestr
1
14 (v hodinách celkem)
7x 2 vyučovací hodiny/semestr
Poplatky a financování
500 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
15.11.2023
31.01.2024
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK