Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Česká politická kultura za vlády Františka Josefa I.: Podvody, násilí a bizarnosti v politice 19. století (9280)
Základní informace
Česká politická kultura za vlády Františka Josefa I.: Podvody, násilí a bizarnosti v politice 19. století
Kód varianty (CID): 9280
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Institut mezinárodních studií [23-IMS]
prezenční
čeština
Kurz usiluje o netradiční představení počátků moderní české politické kultury, která se začala formovat ve 2. polovině 19. století a určuje naši „politickou kulturu“ (a též „kulturu politiky“) dodnes. Kurz tematicky volně navazuje na přednášky ze zimního semestru, ale lze si jej zapsat samostatně. Jednotlivá témata představí jak důležité fenomény (např. volby, kandidáti, volební teror), tak některá unikátní česká specifika (např. zvolení první ženy do parlamentu - Čechy 1912); patologické jevy našeho parlamentarismu (sněmovní obstrukce) či každodennost v životě poslance (život poslanců ve Vídni, pohřby národních vůdců apod.).

Plán přednášek:
1. Hledá se „ideální kandidát“: kritéria výběru poslanců
2. Volby jako „svátek demokracie“?
3. Od chabrusu k uzence: volební podvody a volební teror v 19. století
4. První v Rakousku!: volební právo žen a zvolení první poslankyně
5. Každodennost v životě poslanců 19. století
6. Nic nového pod sluncem: parlamentní obstrukce včera a dnes
7. Exkurze: Vyšehradský hřbitov a prohlídka Slavína
Přednášky budou doprovázeny powerpointovými prezentacemi (promítání dobových materiálů).

Zakončení: diskuse
Česká politická kultura za vlády Františka Josefa I.: Podvody, násilí a bizarnosti v politice 19. století
pátek 9:30-10:50
důchodový věk (60+)

Podrobnosti v rozvrhu
Den:01.03.2024
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H011
  
Den:15.03.2024
Čas:09:00 - 10:20
Místnost:H012
  
Den:05.04.2024
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H011
  
Den:19.04.2024
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H011
  
Den:03.05.2024
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H011
  
Den:17.05.2024
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H011
  
Den:31.05.2024
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H011
Statistika pro MŠMT
Historie a archeologie (0222)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
Institut mezinárodních studií
Institut mezinárodních studií
Termín a délka
2023/2024
letní semestr
1
14 (v hodinách celkem)
7x 2 vyučovací hodiny/semestr
Poplatky a financování
500 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
15.11.2023
31.01.2024
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK