Občanská výchova a základy společenských věd (928)
Základní informace
Občanská výchova a základy společenských věd
Kód varianty (CID): 928
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Pedagogická fakulta
 
kombinovaný
čeština
webové stránky: http://www.pedf.cuni.cz
http://tarantula.ruk.cuni.cz/KOVF-1.html
ano
10
Mgr. učitelství nebo VŠ studium a učitelská způsobilost

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
magisterské
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Učitel 2.stupně ZŠ a SŠ - aprobace OV a ZSV
Garant a místo
PhDr. Milena Tichá, CSc.
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Katedra občanské výchovy a filosofie
UK Pedf, ul. M.D.Rettigové
Termín a délka
2012/2013
zimní semestr
4
270 (v hodinách celkem)
bloková soustředění
Poplatky a financování
10000 Kč / rok
590  
Při platbách školného uvádějte
V.S. číslo programu 698412
Spec. symbol: rodné číslo
osvobozeno
Přihláška
Pedf UK Praha, M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221 900 232
30.06.2012
výběrové řízení srpen 2012
Výběrové řízení na základě předložení osobních materiálů a dokladů
o ukončeném vzdělání