Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Právní úprava ochrany dřevin (9262)
Základní informace
Právní úprava ochrany dřevin
Kód varianty (CID): 9262
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum [22-J]
prezenční
čeština
Kurz je zaměřen na právní úpravu ochrany dřevin.

Kurz je určen zaměstnancům veřejné správy, zejména referátů životního prostředí krajských úřadů a obecních úřadů (obcí s rozšířenou působností), ministerstev, České inspekce životního prostředí, správ národních parků a chráněných krajinných oblastí, členům nevládních organizací (ČSOP, Zelený kruh atd.), advokátům, soudcům a státní zástupcům, dendrologům, arboristům a botanikům, pracovníkům botanických zahrad a arboret, sadovnických a zahradnických firem.
Právní úprava ochrany dřevin
Termín konání 21.4.2023 v čase 9:00 - 15:00 h (vč. pauzy na oběd)

Obsahová náplň:

- dřeviny v soukromoprávních vztazích – vlastnictví (nový občanský zákoník)

- náhrada škody a náprava ekologické újmy na dřevinách

- ochrana dřevin v lese

- ochrana dřevin rostoucích mimo les

- povolování kácení dřevin a výjimky z tohoto principu

- náhradní výsadba

- ochrana památných stromů a vzácných druhů dřevin

- trestní a přestupková odpovědnost na úseku ochrany dřevin

- orgány státní správy na úseku ochrany dřevin a jejich kompetence a pravomoci

- sousedské právo a dřeviny
30
žádné

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Právo (0421)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Katedra práva životního prostředí
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Duben
21.04.2023
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
21.4.2023
Poplatky a financování
3300 Kč / program
Přihláška
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1
Bc. Hana Vařeková
varekova@prf.cuni.cz
221005504
22.03.2023
17.04.2023
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK