Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Odborná exkurze do Plastinária Guben pro ostatní ročníky (mimo 1. roč. VSEOB) 22.4.2023 (9261)
Základní informace
Odborná exkurze do Plastinária Guben pro ostatní ročníky (mimo 1. roč. VSEOB) 22.4.2023
Kód varianty (CID): 9261
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Děkanát [15-800]
prezenční
čeština
Odborná exkurze do Plastinária Guben:
Cílem exkurze jsou expoziční a výrobní prostory firmy Von Hagens plastination https://www.vonhagens-plastination.com/, autorů patentu plastinace biologických tkání z certifikovaných těl dárců.
Odborná exkurze do Plastinária Guben
Odborná exkurze do Plastinária Guben 22. 4. 2023.
55
Student 2. - 5. ročníku Všeobecného lékařství
Student 1. - 4. ročníku Zubního lékařství
Student 1. - 5. ročníku General Medicine
Student 1. - 4. ročníku Dentistry
Vyplnění elektronické přihlášky v SIS.
Naplnění kapacity max. počtu 55 přihlášek.
doprava 450 Kč
- poplatek je nevratný
- platba je splatná k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky
- přihlášky, ke kterým nedojde platba do 9.4.2023, budou vyřazeny
Zaplacení vstupného ve výši 13 EUR.
Cestovní pojištění (cca 50 Kč) si zařizuje každý účastník samostatně.


Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Humánní medicína (0912)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Garant a místo
RNDr. René Endlicher, Ph.D.
Děkanát
Děkanát
Plastinárium Guben
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Duben
22.04.2023
Krátkodobé
14 (v hodinách celkem)
Sobota - Sobota
22.4.2023
Poplatky a financování
450 Kč / kurz
Zaplacení dopravy ve výši 450 Kč, vstupného 13 EUR, sjednání cestovního pojištění. Elektronickou přihlášku není třeba tisknout a posílat.

Transport 450 CZK
- the fee is non-refundable
- payment must be made by 9/4/2023
- applications for which payment is not received by 9/4/2023 will be discarded
Entrance fee 13 EUR.
Travel insurance (approx. 50 CZK / 2 EUR) is arranged by each participant separately.
There is no need to print and send the electronic application.
Přihláška
elektronické podání
Bc. Jana Petrová
petrovajan@lfhk.cuni.cz
495 816 486
22.03.2023
09.04.2023
Podání přihlášky od 22.3.2023 od 20:00 hod. do 9.4.2023 do 23:59 hod. nebo do naplnění kapacity.
Další informace
https://www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK