Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Základy filmové a audiovizuální výchovy (8884)
Základní informace
Základy filmové a audiovizuální výchovy
Kód varianty (CID): 9255
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
prezenční
čeština
Seminář poskytne pedagogům nástin základních témat Filmové a audiovizuální výchovy (F/AV), která je od roku 2010 jedním z doplňujících oborů Rámcového vzdělávacího programu. Poskytne vhled do problematiky filmové gramotnosti, tedy schopnosti rozumět filmovému umění, a hlavních okruhů, kterými by se měli ve výuce zabývat. Nabídne možnosti jejich didaktického uchopení, stejně jako přesahy do jiných předmětů – zejména mediální výchovy, ale i výtvarné a hudební výchovy, dějepisu, fyziky ad. Součástí budou tvořivé úkoly účastníků. Ke všem tématům budou poskytnuty odkazy na studijní literaturu, resp. audiovizuální materiály.
Účastníci získají základní představu o výuce předmětu, vzdělávacích cílech, obsazích i metodách. Budou jim poskytnuty informace
o literatuře a dalších možnostech samostudia, díky domácím pracím budou mít jasnější představu o tvořivých aspektech předmětu. Dozvědí se o technických požadavcích na výuku.
MSMT- 15284/2022-1-619
MŠMT
11914/2017-1
Základy filmové a audiovizuální výchovy
Základní témata a časové rozvržení:
Den 1:
Význam Filmové a audiovizuální výchovy
Filmová a audiovizuální výchova v Rámcových vzdělávacích programech, filmová gramotnost, evropský kontext filmového vzdělávání; stav filmové výuky v ČR, zkušenosti účastníků semináře
Hlavní vzdělávací cíle a obsahy předmětu
3 h
Film a obraz ve výuce
Základy filmové řeči; fotografie, filmový obraz, zvuk ve filmu
Zadání domácí práce – „Postup práce“
3 h
Den 2:
Rozprava nad domácími pracemi, jejich střih – technické a estetické problémy střihu a jeho didaktické možnosti; zvuková postprodukce
5 h
Zadání domácí práce – tvorba námětu a krátkého scénáře
1 h
Den 3:
Diskuse nad scénáři – možnosti jejich realizace
2 h
Vzdělávání a vyprávění; filmové vyprávění a jeho specifika; analýza filmu, žánrový a autorský film; žák jako divák
4 h
15
pedagogové volného času, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, dle přihlášek
Absolvování celého programu.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů bez předmětové specializace (0113)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Osvědčení o absolvování
---
Garant a místo
Mgr. Barbora Holubová, Ph.D.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Mgr. Barbora Holubová, Ph.D.
Termín a délka
2023/2024
letní semestr, Leden
Krátkodobé
18 (v hodinách celkem)
----
Poplatky a financování
3900 Kč / kurz
----
osvobozeno
Přihláška
Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UK Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773246766
01.09.2023
30.06.2024
dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
Kontaktní osoba na KAMV pro organizační záležitosti Mgr. Danuše Dvořáková; danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
referentka CŽV Klára Hašková klara.haskova@pedf.cuni.cz tel. 221 900 342
Další informace
www.kamv.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK