Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Virtual Co-Teaching jako nová forma vyučování (8950)
Základní informace
Virtual Co-Teaching jako nová forma vyučování
Kód varianty (CID): 9253
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
prezenční
čeština
Vzdělávací program je zaměřený na virtuální co-teaching, jeho zavádění, efektivní využívání a formy ve školách a vzdělávacích organizacích. Zabývá se přípravou, efektivním řízením a vyhodnocováním co-teachingu, zejména v oblasti využití informačních technologií ve výuce a seznámením s možnostmi virtuálního co-teachingu jako výukové metody.
Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:
− porozumět odborným pojmům z oblasti co-teachingu obecně;
− pochopit podstatu virtuálního co-teachingu v kontextu digitalizace;
− orientovat se v metodologii zavádění virtuálního co-teachingu;
− orientovat se ve metodách výuky využívajících se ve virtuálním co-teachingu;
− vyhodnotit efektivitu výuky pomocí virtuálního co-teachingu, rozumět základům přípravy na co-teaching obecně;
− zhodnotit úspěšnost virtuálního co-teachingu ve výuce konkrétního předmětu a jeho následné vylepšování.
MSMT- 28686/2022-1-1018
MŠMT
11914/2017-1
Virtual Co-Teaching jako nová forma vyučování
Tematické bloky
1. Úvod do virtuálního co-teachingu na školách a ve vzdělávacích organizacích a jeho využití
(6 vyučovacích hodin)
− Co-teaching obecně, proces digitalizace, současné trendy v co-teachingu, teoretický rámec
− Co-teaching ve školství, jeho využívání, přehled jednotlivých způsobů výuky
− Virtuální co-teaching, definice, nastavení, zavádění, realizace
− Aplikace co-teachingu (mobilní aplikace, e-learningové trendy, gamifikace, virtuální učitel)
2. Zavádění virtuálního co-teachingu
(6 vyučovacích hodin)
− Kritéria úspěšnosti, ROI, dopad na rozvoj školy, kalkulace nákladů virtuálního co-teachingu
− Ukázkové případy, chybné a správné přístupy, praktické rady při stanovení výuky pomocí virtuálního co-teachingu
− Nutné podmínky pro první virtuální co-teachingovou hodinu
3. Metody virtuálního co-teachingu
(6 vyučovacích hodin)
− Metody virtuálního co-teachingu (frontální, paralelní, skupinové)
− Didaktický rámec virtuálního co-teachingu
− Využívání didaktických metod v rámci
− Náměty a jejich úskalí obecně při co-teachingovém přístupu
4. Praktické uplatnění virtuálního co-teachingu
(6 vyučovacích hodin)
− Využití virtuálního co-teachingu ve výuce, technické zázemí
− Příprava na virtuální co-teaching, úzká místa, osnova přípravy, nastavení prostředí
− Výhody a nevýhody virtuálního co-teachingu, metody hodnocení hodiny
− Rozbor kritických názorů na co-teaching obecně, komparace s virtuálním co-teachingem
− Praktické příklady: matematika, chemie, němčina, dějepis
15
pedagogičtí pracovníci - dle přihlášek
Absolvování celého kurzu

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů bez předmětové specializace (0113)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. PhDr. Martin Kursch, Ph.D.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
doc. PhDr. Martin Kursch, Ph.D.
Termín a délka
2023/2024
letní semestr
Krátkodobé
24 (v hodinách celkem)
4 x 6 hodin
Poplatky a financování
7500 Kč / kurz
bez poplatku za přihlášku
osvobozeno
Přihláška
Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UK Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Centrum celoživotního vzdělávání
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773 246 76
01.09.2023
30.06.2024
dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
Kontaktní osoba na KAMV pro organizační záležitosti: Mgr. Danuše Dvořáková, dvorakova.danuse@pedf.cuni.cz
referentka CŽV Klára Hašková klara.haskova@pedf.cuni.cz tel. 221 900 342
Další informace
www.kamv.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK