Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Strategie rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení (7767)
Základní informace
Strategie rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
Kód varianty (CID): 9249
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
prezenční
čeština
Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům klíčové poznatky z oblasti strategického plánování a řízení a ukázat jim, jak je využít v jejich řídicí praxi při přípravě a realizaci zvolené strategie rozvoje pracovníků. Účastníci se seznámí se základními typy strategií rozvoje pracovníků a možnostmi jejich aplikace v praxi, pochopí význam vhodně zvolené, naplánované a realizované strategie rozvoje pracovníků pro úspěšné fungování vzdělávací organizace.
Účastníci se seznámí se základními typy strategií rozvoje pracovníků a možnostmi jejich aplikace v praxi, pochopí význam vhodně zvolené, naplánované a realizované strategie rozvoje pracovníků pro úspěšné fungování vzdělávací organizace.
21756/2021-2-774
MŠMT
11914/2017-1
Andragogika a management vzdělávání
Strategie rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
Tematické bloky:
• Cyklus strategického řízení a význam strategického plánování v praxi vzdělávacích organizací (2 hodiny)
• Typy strategií rozvoje pracovníků a jejich možné využití v praxi (1 hodina)
• Strategická východiska a příprava strategie rozvoje pracovníků pro konkrétní organizaci (1 hodina)
• Přístupy k rozvoji vybraných skupin pracovníků – fáze cyklu rozvoje, možnosti a metody osobního a profesního rozvoje pracovníků (1 hodina)
• Profesní a kariérní poradenství a jejich využití vedoucím pracovníkem vzdělávací organizace při rozvoji pracovníků (1 hodina)
15
Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení
100 % účast na kurzu

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů bez předmětové specializace (0113)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Osvědčení o absolvování
Garant a místo
PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr, Říjen
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
----
Poplatky a financování
1980 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
Centrum CŽV, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773246766
01.09.2023
30.06.2024
dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
Kontaktní osoba KAMV pro organizační záležitosti: Mgr. Danuše Dvořáková (tel. 773 246 766), danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
referentka CŽV Klára Hašková klara.haskova@pedf.cuni.cz tel. 221 900 342
Další informace
www.kamv.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK