Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II (5697)
Základní informace
Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II
Kód varianty (CID): 9242
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
prezenční
čeština
Kurz je rozšířením problematiky kurzu Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I. Úkolem přípravné úrovně bylo v rozsahu čtyř dnů (32 hod.) intenzivně a co nejúčinněji připravit absolventy zejména pro řešení akutních – neodkladných krizových situací souvisejících se šikanou.
Druhá úroveň doplňuje první úroveň a poskytuje již základní kvalifikaci – komplexní připravenost k řešení situací, které by měla zvládnout škola sama. Vzdělání, které umožní plnit úkoly pověřeného pracovníka řešit šikanu.
Absolvování druhé úrovně v návaznosti na úroveň první je základním kamenem v pětiúrovňovém koncepčním vzdělání odborníků na řešení šikany (2013). Je určena pro největší počet profesionálů a vycházejí z ní další vyšší úrovně kvalifikace určené už pro specialisty.
V současné době je tento program určen hlavně odborníkům ve školách pověřeným řešením šikany, k nimž náleží školní metodik prevence, výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní psycholog. Dále je pak užitečný odborníkům prvního kontaktu (psychologům, speciálním pedagogům, etopedům působícím v PPP, SVP, SPCD.) Dveře mají otevřené všichni pedagogové, zájemci o dobrou připravenost zejména vedení školy a třídní učitelé.
Orientační informace o pětiúrovňovém koncepčním modelu vzdělávání odborníků pro řešení šikanování viz články uvedené ve zdroji. Celkový pohled je možné získat prostudováním publikace Výcvik odborníků v léčbě šikany (Kolář, 2013). Text je rovněž dostupný na internetu.
MSMT-6748/2022-1-395
MŠMT
11914/2017-1
Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II
PRVNÍ DEN
(modul E - Komunitní model práce – bezpečné klima,
modul A - První pomoc při šikanování, prohloubení – zvládnutí třetího stádia šikany,
modul D - Supervize, prohloubení)
Cíl profesní připravenosti: Zkvalitnit a upevnit řešení prvních dvou stádií. Zvládnutí první pomoci při řešení i třetího stádia šikany.
BLOK 1 (2 hod.) - modul E
ÚVODNÍ INFORMACE
- Informace o projektu MŠMT se zaměřením na vizi koncepčního pětiúrovňového vzdělání odborníků na řešení šikany
- Připomenutí programu 1. úrovně
(důraz na metodiku a nácvik první pomoci)
KOMUNITNÍ MODEL PRÁCE (dále též KMP) – bezpečné klima třídy, školy (úvod, podrobněji práce se třídou)
- Podstata, principy, pravidla KMP. Praxe
KMP – škola, třída. Význam KMP pro prevenci
a léčbu šikany. KMP – bezpečné klima.
Blok 2 (2 hod.) – Řešení třetího stádia šikany, prohloubení modulu A (řešení kazuistik ve skupinách a v komunitě)
ŠIKANA MEZI ŽÁKY
ŠIKANA UČITELE
- Film – Netstory aneb příběhy z internetu (jedna epizoda)
- Metodika a praxe řešení (kazuistiky)
Blok 3 a blok 4 (4. hod.) - Řešení třetího stádia šikany, prohloubení modulu A a D
OMYLY PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANY – MÝTY O ŠIKANĚ
- Estonský film Klass – Třída (další název „Zkažená mládež“)
- Reflexe filmu se zaměřením na chyby pedagogů a rodičů
- Chyby při řešení šikany v praxi (kazuistiky)

DRUHÝ A TŘETÍ DEN (16 hod.)
(modul C – Práce se třídou, která onemocněla počáteční podobou šikanování)
Cíl profesní připravenosti:
Orientace v celkové léčbě šikany prvních dvou – difuzních stadií.
Kvalifikovaný pohled na intervenční programy externích pracovníků ve třídách, kde je počáteční šikana. Inspirace pro práci ve třídních hodinách.
Poznámka: Připravenost na praktické zvládnutí rámcového třídního programu (RTP) vyžaduje rozšířený modul (aspoň pět dní) zaměřený na práci se skupinou. Těžištěm by mělo být odzkoušení na sobě – aspoň částečně základního intervenčního programu (ZIP), z něhož vychází rámcový program. Důležité je rovněž plánování a vytvoření vlastního programu podle diferenčních kriterií a zácvik v některých technikách.
Blok 1 a blok 2 (4 hod.) – Ponoření do problému, metodika práce se třídou
- Workshop: Modelování ostrakizace - izolace
- Východiska pro práci se třídou, která onemocněla počáteční šikanou
- Základní intervenční program (ZIP)
(Cíl programu, čtyři etapy léčby, léčebný plán nemocné skupiny na podkladě diferenciačních kriterií…)
- Rámcový třídní programu pro potřeby TU (zjednodušený ZIP)
Blok 3 a blok 4 (4 hod.) – Diagnostika skupiny jako východisko pro intervenci
- Dynamická a testová diagnostika
- Metodika práce s baterií užitečných testových metod
- Odzkoušení některých postupů a metod dynamické diagnostiky
Blok 5 a blok 6 (4 hod.) – Intervence
- Klíčové prostředky ke změně
- Metodika komunitního vedení třídních setkání
- Dílna: tvorba třídních pravidel, vytváření třídní charty proti
šikanování
- Metodika her (klasifikace her – významy a mody her, čtyři stupně rizikovosti atd.)
Blok 7 (2 hod.)
- Dílna: Odzkoušení vybraných užitečných technik a her
Blok 8 (2 hod.) – Některé užitečné programy pro řešení počátečních
stádií šikany, spolupráce s organizacemi nabízejícími programy
pro počáteční šikanu.

ČTVRTÝ DEN
(modul F – Kořeny, příčiny a podmínky šikanování
modul B – Školní program proti šikanování (hodnocení konkrétních programů ve školách)
modul G – Sdílení závěrečných prací – orientační posouzení výsledků programu)
Profesní připravenost: Platný člen ve vedení realizačního týmu, který iniciuje změny při budování školního programu proti šikaně. Hlubší porozumění praktickým a metodickým problémům šikany.
Blok 1 (1 hod.): workshop - Kořeny, příčiny, podmínky šikanování
Co to je za tajemné síly, které proměňují slušného žáka v brutálního sadistu? Využití v praxi.
Blok 2 (3 hod.) – Školní program proti šikanování
Připomenutí teorie a metodiky Hradeckého školního programu
Hodnocení konkrétních školních programů na školách
Blok 3 a blok 4 (4 hod.) – Sdílení závěrečných prací – orientační
posouzení výsledků programu
Prezentace a sdílení nejlepších závěrečných prací
Komunitní prezentace prací vede k intenzivnímu vzájemnému a individuálnímu učení. Témata jsou zaměřená především na praxi a metodiku řešení šikany. Lze užitečně doplnit skupinovým rozhovorem podle testu M. Koláře.
15
Cílová skupina: Pedagogové všech typů škol – školní metodici prevence, výchovní poradci, třídní učitelé, vedení školy, školní psychologové a školní speciální pedagogové. Dále to jsou speciální pedagogové a psychologové ze školských poradenských zařízení (PPP, SVP a SPC). Nabídka platí i pro pedagogy z oblasti ústavní výchovy
(v rezortu MŠMT ČR).

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů bez předmětové specializace (0113)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvovaném programu
Garant a místo
PaedDr. Michal Kolář
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
PedF UK, Praha
Termín a délka
2023/2024
letní semestr
Krátkodobé
32 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
8900 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
elektronicky nebo písemně
Centrum celoživotního vzdělávání
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773246766
01.09.2023
30.06.2024
dle vyhlášených termínů na http://kamv.cz
Kontaktní osoba na KAMV pro organizační záležitosti: Mgr. Danuše Dvořáková
referentka CŽV Klára Hašková klara.haskova@pedf.cuni.cz tel. 221 900 342
Další informace
http://kamv.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK