Letní kurz Čeština a česká kultura (9228)
Základní informace
Letní kurz Čeština a česká kultura
Kód varianty (CID): 9228
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha (Voršilská) [67-19]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
prezenční
čeština
Letní kurz Čeština a česká kultura je určen zahraničním zájemcům o český jazyk a českou kulturu. Účastníky čeká interaktivní výuka jazyka spojená s tematicky zaměřenými přednáškami a exkurzemi.
Letní kurz Čeština a česká kultura
50 vyučovacích hodin a ktematicky zaměřené přednášky
Účast možná od 18 let.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osvojování si jazyka (0231)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Petra Landergott Kalvínská
Středisko Praha (Voršilská)
Středisko Praha (Voršilská)
Termín a délka
2022/2023
Červenec
Krátkodobé
50 (v hodinách celkem)
Pondělí - Neděle
Poplatky a financování
8800 Kč / měsíc
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Ing. Alena Janovová
studref2@ujop.cuni.cz
224990455
14.03.2023
22.06.2023
Další informace
https://ujop.cuni.cz/UJOP-411.html?ujopcmsid=38:cestina-a-ceska-kultura