Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Semestrální kurz češtiny jako cizího jazyka (3835)
Základní informace
Semestrální kurz češtiny jako cizího jazyka
Kód varianty (CID): 9226
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha (Voršilská) [67-19]
prezenční
čeština
Intenzivní výuka češtiny jako cizího jazyka pro cizince všech jazykových úrovní podle SERR zaměřená na rozvíjení receptivních i produktivních řečových dovedností a doplněná o výuku českých reálií a seznamování s českou kulturou.
Semestrální kurz češtiny jako cizího jazyka v trvání 5 měsíců v rozsahu 25 vyučovacích hodin týdně
25 hodin týdně
Dolní věková hranice 16 let.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osvojování si jazyka (0231)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Petra Landergott Kalvínská
Středisko Praha (Voršilská)
Středisko Praha (Voršilská)
Termín a délka
2023/2024
Září
1
425 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Poplatky a financování
52700 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Ing. Alena Janovová
studref2@ujop.cuni.cz
224990455
14.03.2023
30.03.2023
24.8.2023 pro studenty bez vízové povinnosti
Další informace
https://ujop.cuni.cz/UJOP-411.html?ujopcmsid=18:semestralni-kurz-cestiny-pro-cizince
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK