Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Odborná exkurze do Plastinária Guben pro studenty Všeobecného a Zubního lékařství (6366)
Základní informace
Odborná exkurze do Plastinária Guben pro studenty Všeobecného a Zubního lékařství
Kód varianty (CID): 9224
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Děkanát [15-800]
prezenční
čeština
Odborná exkurze do Plastinária Guben:
Cílem exkurze jsou expoziční a výrobní prostory firmy Von Hagens plastination https://www.vonhagens-plastination.com/, autorů patentu plastinace biologických tkání z certifikovaných těl dárců.
Odborná exkurze do Plastinária Guben
Odborná exkurze do Plastinária Guben 15. 4. 2023.
55
Student Všeobecného nebo Zubního lékařství.
Vyplnění elektronické přihlášky v SIS.
Naplnění kapacity max. počtu 55 přihlášek.
Zaplacení vstupného ve výši 13 EUR.
Cestovní pojištění (cca 50 Kč) si zařizuje každý účastník samostatně.
Doprava zajištěna autobusem, který je hrazen z projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Humánní medicína (0912)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Garant a místo
RNDr. René Endlicher, Ph.D.
Děkanát
Děkanát
Plastinárium Guben
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Duben
15.04.2023
Krátkodobé
14 (v hodinách celkem)
Sobota - Sobota
15.4.2023
Poplatky a financování
13 EUR / kurz
Zaplacení vstupného ve výši 13 EUR. Elektronickou přihlášku není třeba tisknout a posílat.
Cestovní pojištění (cca 50 Kč) si zařizuje každý účastník samostatně.


Entrance fee 13 EUR.
Travel insurance (approx. 50 CZK / 2 EUR) is arranged by each participant separately.
There is no need to print and send the electronic application.
Přihláška
elektronické podání
Bc. Jana Petrová
petrovajan@lfhk.cuni.cz
495 816 486
18.03.2023
09.04.2023
Podání přihlášky od 18.3.2023 od 18:00 hod. do 9.4.2023 do 23:59 hod. nebo do naplnění kapacity.
Další informace
https://www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK