Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Jednoletý pomaturitní přípravný kurz ke studiu na VŠ s rozšířenou výukou cizího jazyka (3777)
Základní informace
Jednoletý pomaturitní přípravný kurz ke studiu na VŠ s rozšířenou výukou cizího jazyka
Kód varianty (CID): 9219
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Poděbrady [67-40]
prezenční
čeština
Výuka českých studentů (pomaturantů). Příprava k úspěšnému složení mezinárodně uznávaných certifikátů z AJ, výuka AJ s důrazem na medicínskou terminologii. Příprava v oborech biologie, chemie, fyzika, terminologie z oborů lékařství, farmacie a přírodovědných oborů.
Pomaturitní roční kurz pro české studenty s rozšířenou výukou cizího jazyka v rozsahu 37 vyučovacích hodin týdně.
35 vyučovacích hodin
Dokončené úplné SŠ vzdělání.
Maturitní zkouška složená ve školním roce, který bezprostředně předchází školnímu roku zahájení kurzu.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Humánní medicína (0912)
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
RNDr. Martin Melcer, Ph.D.
Středisko Poděbrady
Středisko Mariánské Lázně
Středisko Poděbrady
Termín a délka
2023/2024
Září
2
1275 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Poplatky a financování
62000 Kč / kurz
6200 Kč
Poplatek za přihlášku se hradí pouze v případě zrušení účasti v kurzu.
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Středisko Poděbrady
Mgr. Lianna Dolminjan
liana.dolminyan@ujop.cuni.cz
224990456
14.03.2023
21.08.2023
Průběžný příjem přihlášek v průběhu akad. roku.
Další informace
https://ujop.cuni.cz/UJOP-366.html?ujopcmsid=93:pomaturitni-studium-priprava-na-lekarske-fakulty-statut-studenta
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK