Přípravný program ke studiu na vysoké škole pro technické a IT obory (3785)
Základní informace
Přípravný program ke studiu na vysoké škole pro technické a IT obory
Kód varianty (CID): 9213
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Poděbrady [67-40]
prezenční
čeština
Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v češtině a dosažení jazykové úrovně B2 podle SERR, příprava na studium technických a IT oborů. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti bez znalosti českého jazyka, kteří chtějí pokračovat ve studiu na českých VŠ.
Přípravný dvousemestrální kurz ke studiu bakalářských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na technické obory v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně
35 vyučovacích hodin
Dokončené úplné SŠ vzdělání.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Inženýrství a strojírenství – obory jinde neuvedené (0719)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
RNDr. Martin Melcer, Ph.D.
Středisko Poděbrady
Středisko Poděbrady
Termín a délka
2023/2024
Září
2
1180 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Poplatky a financování
5940 EUR / kurz
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Klára Kosová
studujop@ujop.cuni.cz
771227541
14.03.2023
15.05.2023
Občané EU do 24.8.2023.
Další informace
https://ujop.cuni.cz/UJOP-366.html?ujopcmsid=102:technicke-obory-a-it-complex