Přípravný program ke studiu na vysoké škole v angličtině – medicína (7592)
Základní informace
Přípravný program ke studiu na vysoké škole v angličtině – medicína
Kód varianty (CID): 9208
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha (Krystal) [67-17]
prezenční
angličtina
Přípravný kurz ke studiu na lékařských fakultách v angličtině. Pořádán ve spolupráci s King Charles College.
Přípravný program ke studiu na vysokých školách v angličtině – medicína
22týdenní kurz
Dokončené úplné SŠ vzdělání, dosažený věk 17 let.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Humánní medicína (0912)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Petra Landergott Kalvínská
Středisko Praha (Krystal)
Středisko Praha (Krystal)
Termín a délka
2023/2024
Říjen
1
480 (v hodinách celkem)
24 hodin týdně
Pondělí - Pátek
Poplatky a financování
32100 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
Vratislavova 29/10, Praha 2
Ing. Alena Janovová
studref2@ujop.cuni.cz
224990455
14.03.2023
15.06.2023