Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravný program ke studiu na vysoké škole pro medicínské, farmaceutické, veterinární a přírodovědné obory (4230)
Základní informace
Přípravný program ke studiu na vysoké škole pro medicínské, farmaceutické, veterinární a přírodovědné obory
Kód varianty (CID): 9204
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha (Krystal) [67-17]
prezenční
čeština
Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v češtině a dosažení jazykové úrovně B2 podle SERR, příprava na studium oborů: všeobecné lékařství, zubní lékařství, veterinární lékařství, farmacie, specializace ve zdravotnictví, geologie, chemie, biologie. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti bez znalosti českého jazyka, kteří chtějí pokračovat ve studiu na českých VŠ.
Dvouletý program jazykové a odborné přípravy na české vysoké školy
35 hodin týdně
Dokončené úplné SŠ vzdělání.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Humánní medicína (0912)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Petra Landergott Kalvínská
Středisko Praha (Krystal)
Středisko Praha (Krystal)
Termín a délka
2023/2024
Září
2
1180 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Poplatky a financování
5940 EUR / kurz
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Klára Kosová
studujop@ujop.cuni.cz
771227541
14.03.2023
15.05.2023
Občané EU do 24.8.2023
Další informace
https://ujop.cuni.cz/UJOP-366.html?ujopcmsid=88:medicinske-obory-complex
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK