Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
Základy sportovní přípravy - duben 2023 (7995)
Základní informace
Základy sportovní přípravy - duben 2023
Kód varianty (CID): 9169
přijímací řízení zastaveno
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Atletika [51-600100]
prezenční
čeština
Je zaměřen na seznámení se základy sportovního tréninku, zejména na periodizaci ročního tréninkového cyklu a cílů jednotlivých etap včetně vysvětlení vybraných důležitých pojmů užívaných ve sportovní praxi. Posluchači budou seznámeni kromě teoretických poznatků i s praktickými ukázkami základních cvičení na rozvoj jednotlivých pohybových schopností jako je rychlost, síla, koordinace, vytrvalost a pohyblivost včetně jejich propojenosti s mobilitou a kompenzací v rámci tréninkové jednotky, a to obecně i specializovaně. Příklady na určité druhy sportů jsou zaměřeny zejména na ty nejrozšířenější, jako jsou atletika, sportovní hry (hokej, fotbal, tenis, basketbal), bojový sport a plavání. Vyučující jsou experty na kondiční přípravu v daných specializacích. Praktické ukázky budou obsahovat rozdílné přístupy v průběhu RTC (ročního tréninkového cyklu) u zdravých výkonnostních sportovců i odlišný přístup k sportovcům mladším i staršího věku včetně sportovců s určitým hendikepem po zranění (např. po operaci kolen, ramen, zápěstí atd.).
Kurz základů sportovní přípravy je zaměřen především pro studenty oboru fyzioterapie.
Bez omezení, nejsou kladeny nároky na věk, ani na vzdělání
Trenér
Základy sportovní přípravy - duben 2022
Kurz základů sportovní přípravy je zaměřen především pro studenty a absolventy oboru fyzioterapie. Má celkovou dotaci 30 vyučovacích hodin (15 hodin teorie + 15 hodin praxe). Kurz proběhne během dvou víkendů.
15
nejsou stanoveny

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty (1014)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě
Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě
FTVS
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Duben
01.04.2023
Krátkodobé
30 (v hodinách celkem)
čtyři dny
1.4.2023
2.4.2023
15.4.2023
16.4.2023
Poplatky a financování
4400 Kč / kurz
Pro stávající studenty FTVS je poplatek ponížen na - 3400,-Kč
Přihláška
horakova@ftvs.cuni.cz
Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě
Monika Horáková
horakova@ftvs.cuni.cz
777993122
14.02.2023
27.03.2023
https://www.ftvs-vzdelavani.cz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK