Semestrální kurz češtiny pro studenty Erasmus (navazující) (9146)
Základní informace
Semestrální kurz češtiny pro studenty Erasmus (navazující)
Kód varianty (CID): 9146
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha (Krystal) [67-17]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
prezenční
čeština
Semestrální kurz češtiny na úrovni A1 na zkáladě jazykových znalostí studentů, kteří ukončili intenzivní kurz češtiny pro studenty Erasmus. Kurz je pořádán ve spolupráci s Rektorátem UK a cílovou skupinou jsou univerzitní studenti přijíždějící v rámci výměnného programu Erasmus, kteří se chtějí dál učit na ÚJOP.
Semestrální kurz češtiny pro studenty Erasmus (navazující)
15 týdenní kurz, 60 vyučovacích hodin
Schválení Evropskou kanceláří Rektorátu UK.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osvojování si jazyka (0231)
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3 ECTS
Garant a místo
Mgr. Petra Landergott Kalvínská
Středisko Praha (Krystal)
Středisko Praha (Krystal)
Termín a délka
2022/2023
zimní i letní semestr
1
60 (v hodinách celkem)
60 vyuč. hod
Čtvrtek - Čtvrtek
16.2.2023
Poplatky a financování
2000 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
erasmus@ruk.cuni.cz
Bc. Weixi Jiang
weixi.jiang@ujop.cuni.cz
224491927
14.02.2023
Přesné datum stanovuje RUK.
Další informace
https://cuni.cz/UKEN-199.html